Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 17:08

Επιτελικό κράτος, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης πολίτη – κράτους

Επιτελικό κράτος, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης πολίτη – κράτους

Του Περικλή Π. Μαντά

Βουλευτή Μεσσηνίας της Νέας Δημοκρατίας

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να συζητηθεί στην Ελληνική Βουλή το πρώτο σημαντικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019. Πρόκειται για το «Νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος». Νέοι θεσμοί εισάγονται στη δημόσια διοίκηση, μακροχρόνια προβλήματα αντιμετωπίζονται και παράλληλα μειώνεται η γραφειοκρατία και μπαίνει φρένο στην κομματικοποίηση του κρατικού μηχανισμού. Το νομοσχέδιο όμως έρχεται να υπηρετήσει και έναν πολύ σημαντικό και γενναίο στόχο της νέας κυβέρνησης: την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς. Η βελτίωση της επαφής των πολιτών με το κράτος και τους φορείς του, η αύξηση της ταχύτητας και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και τελικά η σταδιακή μετεξέλιξη του κράτους σε φορέα-αρωγό των πραγματικών αναγκών της ελληνικής κοινωνίας, αποτελούν το απαραίτητο υπόβαθρο της νέας Ελλάδας που οραματίζεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Με το νομοσχέδιο αυτό νομοθετούνται οι αναγκαίες θεσμικές αλλαγές που θα μετατρέψουν σταδιακά τις γερασμένες κρατικές δομές σε έναν σύγχρονο μηχανισμό κρατικής διοίκησης:

- Οργανώνεται και συστηματοποιείται η παραγωγή κυβερνητικού έργου έχοντας στο επίκεντρο ένα αναβαθμισμένο Υπουργικό Συμβούλιο. Για πρώτη φορά θα είναι επιφορτισμένο με την κατάρτιση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού πλάνου της κυβέρνησης, το οποίο θα παρακολουθείται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος “Μαζί”. Ετσι θα αποφεύγονται οι δυσλειτουργίες και οι επικαλύψεις αρμοδιοτήτων στο πιο υψηλό επίπεδο με τελικό όφελος την ταχύτητα λήψης σημαντικών αποφάσεων διακυβέρνησης της χώρας.

- Θεσμοθετείται η νέα Εθνική Αρχή Διαφάνειας, στην οποία εντάσσονται πλέον όλες οι δομές που σχετίζονται με την αντιμετώπιση τόσο της δημόσιας διαφθοράς, όσο και της ιδιωτικής. Αυτό θα έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τον γρήγορο και ουσιαστικό συντονισμό φορέων όπως το Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης, οι Επιθεωρητές Υγείας και οι Επιθεωρητές Δημόσιων Εργων, βελτιώνοντας έτσι το ελεγκτικό και εποπτικό τους έργο προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

- Περιορίζεται το κομματικό κράτος και μειώνεται η γραφειοκρατία, μέσω της θεσμοθέτησης του Υπηρεσιακού Γενικού Γραμματέα, που θα έχει ενισχυμένο διοικητικό ρόλο και θα επιλέγεται μέσω ΑΣΕΠ, καθώς και του αναβαθμισμένου γενικού διευθυντή. Παράλληλα εισάγονται πολλαπλά κωλύματα και ασυμβίβαστα για υπουργούς, υφυπουργούς, γραμματείς και διοικητές ΔΕΚΟ. Ολα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ικανών ανθρώπων στην κρατική διοίκηση, τον καλύτερο επιμερισμό των ευθυνών και αρμοδιοτήτων τους και τελικά την ταχύτερη λήψη και υλοποίηση αποφάσεων προς όφελος των πολιτών.

- Αντιμετωπίζονται τα μακροχρόνια προβλήματα της πολυνομίας και της κακονομίας μέσω αφενός της κωδικοποίησης και απλοποίησης της υφιστάμενης νομοθεσίας και αφετέρου της θέσπισης κανόνων καλής νομοθέτησης. Ετσι η δημόσια διοίκηση θα γίνει ταχύτερη και πιο ουσιαστική και η συνδιαλλαγή του Ελληνα πολίτη με το Δημόσιο θα γίνει σταδιακά πιο εύκολη, πιο απλή και λιγότερο γραφειοκρατική.

Το νέο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος αποτελεί την πρώτη αλλά ουσιαστική υλοποίηση από πλευράς της νέας κυβέρνησης μιας καινοτόμας, μεταρρυθμιστικής φιλοσοφίας για την ευρωπαϊκή Ελλάδα του 21ου αιώνα. Ολοι συμφωνούμε πλέον ότι αποτελεί δομική ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας η εξέλιξη και ο εκσυγχρονισμός του κράτους, μακριά από κομματικές σκοπιμότητες και πελατειακά συμφέροντα, στην υπηρεσία του πολίτη και προς όφελος του συνόλου της κοινωνίας. Και αυτά ακριβώς τα ήθη έρχεται να υπηρετήσει με την πολιτική της η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας.