Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2021 22:54

Μαντάς για δασικούς χάρτες

Γράφτηκε από την
Μαντάς για δασικούς χάρτες

Την αποκατάσταση των λαθών που εντοπίζονται στους δασικούς χάρτες για την περιοχή της Χώρας, της Μεταξάδας, της Μεταμόρφωσης και άλλων οικισμών και κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Νέστορος ζήτησε με αναφορά του προς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ο βουλευτής Περικλής Μαντάς.

Όπως σημειώνει ο κ. Μαντάς, στις περιοχές αυτές έχει διαπιστωθεί ότι περίπου 2.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων έχουν καταχωριστεί ως δασικές, με αποτέλεσμα να συμπεριλαμβάνονται εσφαλμένα σε απόφαση αναδάσωσης του αρμόδιου Δασαρχείου. Το ζήτημα αυτό έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους, επαγγελματίες και παραγωγούς της περιοχής, εμπλέκοντάς τους σε χρονοβόρες και γραφειοκρατικές διαδικασίες ενστάσεων και διεκδίκησης αγροτεμαχίων που ήδη τους ανήκουν.
Στην αναφορά του ο βουλευτής αναγνωρίζει επίσης την ανάγκη να πραγματοποιηθεί «πλήρης και ακριβής κατάρτιση δασικών χαρτών για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου Δασολογίου», το οποίο αποτελεί προαπαιτούμενο για την «ολοκληρωμένη αποτύπωση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο κάθε μορφής ακίνητης περιουσίας».
Παράλληλα, συντάσσεται με πρόσφατο σχετικό ψήφισμα που πραγματοποίησε το Κοινοτικό Συμβούλιο Χώρας, όπου ανάμεσα σε άλλα σημειώνεται ότι το συγκεκριμένο ζήτημα αποτελεί διαχρονικό πρόβλημα της περιοχής και πρέπει άμεσα να επιλυθεί, χωρίς περαιτέρω ταλαιπωρία για τους πολίτες. Επιπλέον τονίζεται ότι οι εν λόγω εκτάσεις είναι αποδεδειγμένα καλλιεργήσιμες, ενώ σε αρκετές περιπτώσεις υφίστανται συμβόλαια και ιστορικά ιδιοκτησίας που υπερβαίνουν τις τρεις γενεές.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:
«Η πλήρης και ακριβής κατάρτιση δασικών χαρτών και η διαμόρφωση ενός σύγχρονου Δασολογίου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα και πλέον απαραίτητα στάδια για την ολοκληρωμένη αποτύπωση στο Ελληνικό Κτηματολόγιο κάθε μορφής ακίνητης περιουσίας. Είναι γεγονός όμως ότι δεδομένου ότι η διαδικασία αυτή πραγματοποιείται για πρώτη φορά με τόσο συστηματικό και ενδελεχή τρόπο, έχουν ανακύψει αρκετές περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνονται σφάλματα και αστοχίες στις εγγραφές που δημοσιεύονται, προκαλώντας πολλές φορές αχρείαστη γραφειοκρατική ταλαιπωρία σε πολίτες και επιχειρήσεις.
Μία τέτοια περίπτωση είναι και αυτή των Κοινοτήτων Χώρας, Μεταξάδας και Μεταμόρφωσης του Δήμου Πύλου-Νέστορος Μεσσηνίας, αλλά και άλλων κοινοτήτων της περιοχής, όπου συνολικά 1.891,790 στρέμματα, τα οποία αποδεδειγμένα αποτελούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έχουν εσφαλμένα κηρυχθεί αναδασωτέα κατόπιν σχετικής απόφασης του αρμόδιου Δασαρχείου.
Για την πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας κοινοποιώ σχετικό ψήφισμα του Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Χώρας Μεσσηνίας, με το οποίο αναδεικνύεται το πρόβλημα και ζητείται η διόρθωση των δασικών χαρτών από την πλευρά του Δασαρχείου, χωρίς να υπάρξει περαιτέρω ταλαιπωρία για τους θιγόμενους παραγωγούς και ιδιοκτήτες».

 


NEWSLETTER