Κυριακή, 10 Οκτωβρίου 2021 12:15

Απαντήσεις για το λιμάνι Κυπαρισσίας

Γράφτηκε από τον
Απαντήσεις για το λιμάνι Κυπαρισσίας

Απάντηση στην ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές της Ελληνικής Λύσης Απόστολος Αβδελάς και Κωνσταντίνος Χήτας, για την αναβάθμιση του λιμανιού της Κυπαρισσίας, δίνει το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας.

Στη σχετική απάντηση από τον υπουργό Ιωάννη Πλακιωτάκη σημειώνεται μεταξύ άλλων: «Μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΝΑ.Ν.Π. δύναται να χρηματοδοτηθούν μελέτες/έργα για την αναβάθμιση και αξιοποίηση λιμένων, κατόπιν υποβολής σχετικών προτάσεων από τους φορείς διαχείρισής τους στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υ.ΝΑ.Ν.Π. Από το Λιμενικό Ταμείο Μεσσηνίας, μέχρι και σήμερα, δεν έχουν υποβληθεί ανάλογες προτάσεις. Τέλος, αναφορικά με τις ενέργειες του Λιμενικού Ταμείου Ν. Μεσσηνίας για την αναβάθμιση και αξιοποίηση του λιμένα Κυπαρισσίας, σας επισυνάπτεται το υπ' αριθ. πρωτ. 667/23-9-2021 έγγραφό του».

Στο συγκεκριμένο έγγραφο του Λιμενικού Ταμείου Μεσσηνίας αναφέρεται: «Στο λιμάνι της Κυπαρισσίας έχουν προγραμματιστεί ορισμένες ενέργειες προκειμένου να αναβαθμιστεί και να γίνει ελκυστικό.

1) Επισκευή προσήνεμου μόλου (βρίσκεται σε εξέλιξη).
2) Κατόπιν αιτήματός μας η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέλαβε τη μελέτη διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.
3) Οριοθέτηση σημείου εγκατάστασης και προμήθεια αντιρρυπαντικού εξοπλισμού προς αποφυγήν ρύπανσης (πετρελαιοκηλίδες) για τα λιμάνια αρμοδιότητάς μας (Κυπαρισσία, Μαραθούπολη, Μεθώνη).
4) Έγινε οριοθέτηση και διαγράμμιση θέσεων σκαφών.
5) Ξεκίνησε η σύνταξη φακέλου για άδεια χρήσης υδροπλάνων.
6) Μελέτη ηλεκτροφωτισμού για τους υφιστάμενους στύλους (είναι σε εξέλιξη από την Περιφέρεια).
7) Διερεύνηση δυνατοτήτων υποδοχής πλοίων motorship και κρουαζιεροπλοίων. Εξετάζονται οι δυνατότητες τεχνικά και βάσει προδιαγραφών (βυθοκόρηση κ.λπ.) σε εξέλιξη, προκειμένου να ανατεθεί συμπληρωματική μελέτη και αλλαγή διαβάθμισης από Κ4 (τοπικού χαρακτήρα) σε Κ3 (μείζονος ενδιαφέροντος).

Τέλος υπάρχει προοπτική για αντικατάσταση-συμπλήρωση πίλαρ και υποδομών άρδευσης-ηλεκτρονικών υποδομών του λιμανιού-προώθηση στίγματος σε διεθνές επίπεδο».

Κ.Μπ.


NEWSLETTER