Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 2021 18:21

O Λαμπρόπουλος για τους εργάτες γης

Γράφτηκε από την
O Λαμπρόπουλος για τους εργάτες γης

 

"Οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να καλέσουν εργάτες γης, μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από την 1η Οκτωβρίου 2021 και εντεύθεν" συμπεραίνει ο βουλευτής Γιάννης Λαμπρόπουλος σχολιάζοντας την απάντηση του υπουργού Μετανάστευσης Νότη Μηταράκη σε ερώτηση που είχε καταθέσει.

Αναλυτικά το σχόλιο του κ. Λαμπρόπουλου:

"Σε απάντηση ερώτησης που είχα καταθέσει στη Βουλή, με θέμα «Μετάκληση πολιτών τρίτων χωρών για απασχόληση σε αγροτικές εργασίες», το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου γνωστοποίησε τα εξής: Οι εργοδότες που επιθυμούσαν να απασχολήσουν πολίτες τρίτων χωρών σε αγροτικές εργασίες, είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν σχετικό αίτημα έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τον νόμο 4783/2021. Από την 1η Οκτωβρίου 2021, μετά τη λήξη της περιόδου εφαρμογής της ανωτέρω κατά παρέκκλιση διαδικασίας, ενεργοποιήθηκαν εκ νέου οι πάγιες διαδικασίες μετάκλησης πολιτών τρίτων χωρών, για εποχική εργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13 και 18 του Ν.4251/2014. Βάσει αυτών ο εργοδότης έχει τη δυνατότητα υποβολής αιτήματος μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας, ως εποχικά εργαζομένου, στην οικεία Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, η οποία εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις, εκδίδει σχετική εγκριτική πράξη, που αποστέλλεται στην ελληνική προξενική αρχή για τη χορήγηση εθνικής ή ομοιόμορφης θεώρησης εισόδου σε εποχικό εργαζόμενο, ανάλογα με την περίοδο απασχόλησης της οικείας σύμβασης εργασίας. Προς τούτο, οι αρμόδιες Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων εργοδοτών, ώστε να λάβουν τις σχετικές αιτήσεις και να αποστείλουν άμεσα τις σχετικές εγκριτικές πράξεις, στην οικεία κατά περίπτωση προξενική αρχή για τα περαιτέρω. Σημειώνεται ότι οι εν λόγω υπηρεσίες είναι διαθέσιμες για την παροχή σχετικής ενημέρωσης και την εξέταση των αιτημάτων. Παράλληλα, γίνεται γνωστό ότι σύμφωνα με το άρθρο 47 του Ν. 4825/2021, ένας εργοδότης έχει πλέον τη δυνατότητα να μετακαλέσει έναν εποχικό εργαζόμενο, με μια εγκριτική πράξη για περίοδο έως πέντε έτη, ενώ ο πολίτης τρίτης χώρας, εργαζόμενος, δυνάμει αυτής της εγκριτικής πράξης, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αίτημα για να λαμβάνει ετησίως από την αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή μια θεώρηση για τη συνολική ετήσια περίοδο απασχόλησης. Πέραν αυτών σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες ευρίσκονται σε συνεργασία, ώστε η υφιστάμενη ηλεκτρονική πλατφόρμα, η οποία αναπτύχθηκε από το υπουργείο για την κατά παρέκκλιση της διαδικασίας του άρθρου 16 του Ν.4783/2021, να ενσωματώσει σταδιακά την πάγια διαδικασία μετάκλησης για εποχική εργασία, διευκολύνοντας έτι περαιτέρω τους εργοδότες αλλά και τις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης στην ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων μετάκλησης. Συνοψίζοντας, οι ενδιαφερόμενοι που θέλουν να καλέσουν εργάτες γης, μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης από την 1η Οκτωβρίου 2021 και εντεύθεν".

 

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER