Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2013 19:32

Φεβρωνία Πατριανάκου: Παράταση εγγυήσεων για τα πυροδάνεια

Γράφτηκε από την
Φεβρωνία Πατριανάκου: Παράταση εγγυήσεων για τα πυροδάνεια

Παράταση της ισχύος των εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου για τα πυρόπληκτα δάνεια και υιοθέτηση λύσεων ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της αιτούμενης επιστροφής των κρατικών ενισχύσεων, ζητούν από τον υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα η  και άλλοι 22 βουλευτές, με ερώτηση που συνυπέβαλαν στη Βουλή.

Οπως επισημαίνεται στην ερώτηση, οι 8.868 επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε πληγείσες από τις πυρκαγιές του 2007 περιοχές, είχαν δανειοδοτηθεί από τις τράπεζες, με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου σε ποσοστό 80%, ενώ το συνολικό ύψος της εγγυητικής ευθύνης ανήλθε στο ποσό των 726.979.345,91 ευρώ.

“Ομως, μετά από αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει και τις περιπτώσεις αυτές, επιβάλλεται πλέον η άμεση επιστροφή των ενισχύσεων του Ελληνικού Δημοσίου. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με την τρέχουσα οικονομική κρίση, συνεπάγεται καταστροφικές επιπτώσεις για τη συντριπτική πλειοψηφία των επαγγελματιών και επιχειρήσεων των πυρόπληκτων περιοχών, που βρίσκονται έως και σε πλήρη αδυναμία να ανταποκριθούν στις δανειακές τους υποχρεώσεις” τονίζεται.

Γι’ αυτό το λόγο, η Φ. Πατριανάκου και οι συνυπογράφοντες βουλευτές “προκειμένου να εξασφαλιστεί η δυνατότητα εξυπηρέτησης των πυρόπληκτων δανείων και κατ’ ουσίαν η βιωσιμότητα των επαγγελματιών και επιχειρήσεων των εν λόγω περιοχών, ζητούν να προωθηθεί στις τράπεζες πρόταση πληρωμής μόνο των τόκων κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και αποπληρωμής του κεφαλαίου σε μεταγενέστερο χρόνο, καθώς και να γίνει δεκτό το αίτημα των επιμελητηρίων που ζητούν τη διασύνδεση των δανείων αυτών με το επιτόκιο euribor 12 μηνών, το οποίο είναι σαφώς χαμηλότερο από το ισχύον”.

Τέλος, “ζητείται η συγκρότηση επιτροπής από εκπροσώπους του υπουργείου Οικονομικών, των Επιμελητηρίων και του εμπορικού κόσμου των πυρόπληκτων περιοχών, καθώς και των τραπεζών, ώστε να προταθούν κοινά αποδεκτές λύσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος”. 


NEWSLETTER