Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016 15:05

Νέο βιβλίο για τη νόηση από το Μίλτο Λειβαδίτη 

Γράφτηκε από την

Το νέο βιβλίο του ομότιμου καθηγητή Μίλτου Λειβαδίτη με τίτλο "Νόηση και Λογικότητα - Τα γνωστά και τα γνώσιμα" εκδόθηκε από τις Εκδόσεις Παρισιάνου. 

Σε αυτήν την μονογραφία του Μίλτου Λειβαδίτη διερευνώνται ζητήματα όπως: Τι είναι ο νους; Πώς διακρίνεται από τον κόσμο που τον περιβάλλει; Πώς αντιδρά με αυτόν; Τι μπορούμε να γνωρίσουμε και μέχρι ποιου βαθμού είναι γνώσιμος ο κόσμος; Τι είναι τελικά η γνώση και τι η νόηση; Σε αυτά προσπαθεί να απαντήσει μέσα από μια στιβαρή, γεωμετρική πραγμάτευση κι έναν πυκνό και με ακρίβεια δομημένο λόγο.

Τα επιχειρήματα που παρουσιάζονται, υπέρ και κατά, έχουν να κάνουν με τις κυριότερες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί ανά τους αιώνες, ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αναλυτική φιλοσοφική μέθοδο εξέτασης και στη γνωσιακή προσέγγιση της νόησης ως υπολογιστικής επεξεργασίας πληροφοριών, δημιουργίας αναπαραστάσεων, σχεδίων προσαρμογής και δράσης που εξυπηρετούν με εύλογο τρόπο βιολογικές και ψυχολογικές σκοπιμότητες.

Αν «ο ύπνος της λογικής γεννάει τέρατα», η εγρήγορση του νου δημιουργεί τάξη από το χάος. Οι διαπιστώσεις αυτές συνδέονται με τα κίνητρα που ώθησαν τον συγγραφέα αυτής της μονογραφίας. Ακόμα και αν ο λογικός στοχασμός δεν επιλύει οριστικά πολλά μεταφυσικά και επιστημολογικά προβλήματα, συμβάλλει συνήθως στην καλλιέργεια, ως στάσης ζωής, ενός νηφάλιου ορθολογισμού αντίθετου προς δογματικές ιδεοληψίες και προς ρηχούς ή/και καιροσκοπικούς συναισθηματισμούς, που είναι αμφότερα εξίσου επιβλαβή για άτομα και κοινωνίες. 

Το έργο απευθύνεται όχι μόνο στους ασχολούμενους με τις ψυχολογικές επιστήμες, τους φοιτητές ή τους αποφοίτους φιλοσοφικών τμημάτων, αλλά και "σε όσους" κατά τα λεγόμενα του ίδιου του συγγραφέα, "ανεξάρτητα από τον τομέα απασχόλησης τους πιστεύουν ότι ο θεωρητικός στοχασμός μέχρι και τα έσχατα όρια των ανθρώπινων δυνατοτήτων γνώσης δεν είναι "χαμένος χρόνος", αλλά δημιουργική αναζήτηση που καλύπτει σημαντικές νοητικές-ψυχολογικές ανάγκες των ανθρώπων και προστατεύει από τον δογματισμό και την έπαρση της ημιμάθειας.