Κυριακή, 12 Ιανουαρίου 2020 14:11

William H. McNeill - Επιδιώκοντας την ισχύ: Πόλεμοι, τεχνολογία και κοινωνίες από την αρχαιότητα έως σήμερα

Γράφτηκε από την
William H. McNeill - Επιδιώκοντας την ισχύ: Πόλεμοι, τεχνολογία και κοινωνίες από την αρχαιότητα έως σήμερα

 

Με την αφηγηματική του δεινότητα ο William H. McNeill διατρέχει με πρωτότυπη ματιά ολόκληρη την Ιστορία της ανθρωπότητας.

Ενδιαφέρεται κατ’ αρχάς να επισημάνει πώς οι «κύκλοι» της παγκόσμιας ιστορίας –για παράδειγμα οι άνοδοι και οι πτώσεις ολόκληρων αυτοκρατοριών– μπορούν να ερμηνευθούν αν λάβει κανείς υπόψη την εισαγωγή συγκεκριμένων τεχνολογικών καινοτομιών, που χρησιμοποιήθηκαν για πολεμικούς σκοπούς.

Παρακολουθεί έτσι πώς άλλαξαν οι κοινωνικές και πολιτικές δομές μέσα από την εμπορευματοποίηση και εκβιομηχάνιση του πολέμου, εστιάζοντας σε διάφορα κομβικά σημεία: την ανάδυση των δυνάμεων την αγοράς στην Κίνα του 11ου αιώνα μ.Χ., τη στρατιωτική και τεχνολογική υπεροχή της Δυτικής Ευρώπης τους επόμενους αιώνες, τη Γαλλική Επανάσταση και τη Βιομηχανική Επανάσταση, τους δύο Παγκόσμιους Πολέμους του 20ού αιώνα, την εμφάνιση του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος, τα πυρηνικά όπλα και την «κούρσα των εξοπλισμών» του Ψυχρού Πολέμου.

Βαθιά ανθρωπιστής, ο McNeill ανησυχεί για τη μοίρα των ανθρώπων, αλλά πιστεύει πως η γνώση και η βαθύτερη κατανόηση της Ιστορίας ίσως μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε διλήμματα που αφορούν το παρόν και το μέλλον.

Εκδόσεις Παπαδόπουλος Ι Μετάφραση: Νίκος Ρούσσος Ι Σελίδες: 480


NEWSLETTER