Δευτέρα, 21 Μαρτίου 2011 14:23

Σεμινάριο κριτών αυτοκινήτου στη Σπάρτη

Γράφτηκε από την

Το Σάββατο 19 Μαρτίου με την άδεια της ΕΠΑ, πραγματοποιήθηκε στη πόλη μας σε αίθουσα του ΚΕΚ «CONSUL» σεμινάριο κριτών αυτοκινήτου, το οποίο παρακολούθησαν 26 υποψήφιοι . Αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούν τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες των κριτών στους αγώνες από τον εισηγητή κ. Σταύρο Πάσχο Αντιπρόεδρο της λέσχης του Πύργου και ακολούθησαν γραπτές εξετάσεις. Το σεμινάριο ήταν επιτυχές και πιστεύουμε έτσι στην αναβάθμιση του μηχανοκίνητου αθλητισμού στην περιοχή μας και πάνω απ΄ όλα στην ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Ο Πρόεδρος
ΛΑΣπάρτης

Λαμπρόπουλος Λάμπρος


NEWSLETTER