Δευτέρα, 06 Ιουλίου 2020 22:02

Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (238o μέρος)

Γράφτηκε από τον
Το σταφιδικό κίνημα και ο Τάσης Κουλαμπάς (238o μέρος)

 

 

Εντονη κινητικότητα αναπτύσσεται στην Πυλία: «Σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από τις σταφιδοπαραγωγικές περιφέρειες της Πελοποννήσου, η αγανάχτηση των σταφιδοπαραγωγών έχει κορυφωθεί λόγω του ότι η κυβέρνηση και ο ΑΣΟ παρελκύουν την ικανοποίησιν των αιτημάτων τους και ιδιαίτερα γιατί θέλουν να καθορίσουν μικρές τιμές στα πλεονάσματα. Χθες ακόμα δημοσιεύσαμε τηλεγράφημα της Εκτελεστικής Επιτροπής του Σταφιδικού Συνεδρίου […] Σήμερα δημοσιεύουμε το παρακάτω γράμμα του ανταποκριτή μας Πηδάσου, στο οποίο φαίνεται πως οι σταφιδοπαραγωγοί προετοιμάζουν τον αγώνα τους.

Να το γράμμα:

“Πήδασος 8 Αυγούστου. Ολος ο σταφιδοπαραγωγικός κόσμος της περιφέρειας Πυλίας τάσσεται υπέρ των αποφάσεων του Σταφιδικού Συνεδρίου. Σ' όλα τα χωριά γίνονται συγκεντρώσεις, στις οποίες αναλύονται οι αποφάσεις του και βγαίνουν επιτροπές αγώνα και στέλνονται τηλεγραφήματα διαμαρτυρίας στην κυβέρνηση, τον ΑΣΟ, τον Τύπο κ.λπ. Οι σταφιδοπαραγωγοί δηλώνουν ότι τίποτε δεν θα μπορέσει να αναχαιτίσει τη θέλησή τους να αγωνιστούν και ότι θα κατέβουν με τα γυναικόπαιδα σε συλλαλητήρια. Συγκεντρώσεις έχουν γίνει στα παρακάτω χωριά και βγήκαν και επιτροπές αγώνα: Στον Πήδασο έγινε συγκέντρωση με 35 σταφιδοπαραγωγούς που ζητάνε κοντά στα άλλα την αποφυλάκιση των κρατουμένων για τα γεγονότα του Αιγίου και ισόβια σύνταξη στα θύματα. Στον Κυνηγό έγινε συγκέντρωση με 100, στην Καλλιθέα με 30, στη Χωματάδα με 50, στη Βαράκα με 12, στον Ευαγγελισμό με 25 κ.λπ.

Η Ενωση Πυλίας”

Την Κυριακή 4 του μηνός έγινε γενική συνέλευση των διοικητικών συμβουλίων και εποπτικών συμβουλίων των συνεταιρισμών περιφέρειας Πυλίας. Ο πρόεδρος Βούρλας που μέχρι χθες συνεργαζότανε με το Δεληγιάννη για τη διάσπαση του συνεδρίου, αναγκάσθηκε μπροστά στη θέληση των αντιπροσώπων να ταχθεί υπέρ των αποφάσεων του συνεδρίου και να δηλώσει πως θα αγωνισθεί. Οι σταφιδοπαραγωγοί όμως δεν πρέπει να παίρνουν τα λόγια του και πολύ σοβαρά. Απ' τη συνέλευση εξελέγη επιτροπή αγώνα και στάλθηκε τηλεγράφημα υπέρ της αποδοχής των αποφάσεων του συνεδρίου.

* Στον Πήδασο έγινε συγκέντρωση με 40 αγρότες. Αφού τονίσθηκαν οι κίνδυνοι της μοναρχοφασιστικής παλινόρθωσης για το λαό, οι συγκεντρωμένοι προσχώρησαν στο δημοκρατικό αντιφασιστικό συνασπισμό» (1188).

Στις 11 Αυγούστου στον Καϊάφα συνέρχεται η Εκτελεστική Επιτροπή του Συνεδρίου Γαργαλιάνων και αποφασίζει να μεταβεί στην Αθήνα:

«Σήμερα στις 2 μ.μ. συνήλθε στον Καϊάφα η Εχτελεστική Επιτροπή του Σταφιδικού Συνεδρίου Γαργαλιάνων, για να πάρει αποφάσεις σχετικές με τη διαχείριση του σταφιδικού. Ως αντιπρόσωποι ήταν οι Στ. Διακουμογιαννόπουλος Πυλίας, Θ. Κορμάς Μεσσηνίας, Γ. Λουπινάς Τριφυλίας, Π. Τερζάκης Φιλιατρών, Β. Μιχόπουλος Πύργου, Π. Πεπές Ολυμπίας, Χρ. Κουβελιώτης.

Ο αντιπρόσωπος Β. Μιχόπουλος χαρακτήρισε τον ΑΣΟ πολιτικοεμποροβιομηχανικό συγκρότημα και πρότεινε ν' ανατεθεί η διαχείριση της σταφίδας στο κράτος. Ο αντιπρόσωπος Δ. Βούρλας κατάγγειλε ότι οι έμποροι σταφίδας κερδίζουν 3-4 χιλιάδες δραχμές στο χιλιόλιτρο. Ο Χ. Κουβελιώτης πρότεινε να γίνουν ένοπλα συλλαλητήρια και να παύσουν οι σταφιδοπαραγωγοί να πληρώνουν φόρους.

Μίλησαν και άλλοι ρήτορες και μετά η επιτροπή έβγαλε το πιο κάτω ανακοινωθέν:

Η Εκτελεστική Επιτροπή του Σταφιδικού Συνεδρίου Γαργαλιάνων συνελθούσα σήμερον 11ην Αυγούστου εις Καϊάφα, μετά ανταλλαγήν γνωμών και με την διαπίστωσιν ότι η κυβέρνησις, μολονότι παρήλθον 15 ημέραι από της λήξεως των εργασιών του συνεδρίου Γαργαλιάνων και της απεστάλη ψήφισμα, ηδιαφόρησεν εγκληματικώς έναντι των σταφιδοπαραγωγών.

Ψηφίζει

Αποφασίζει την μετάβασίν της εις Αθήνας 3 ημέρας προ της συνελεύσεως του ΑΣΟ. Κηρύσσει τους σταφιδοπαραγωγούς εν διωγμώ και αποφασίζει την συγκρότησιν ογκωδών συλλαλητηρίων εις περίπτωσιν μη ευνοϊκής λύσεως των αιτημάτων των σταφιδοπαραγωγών. Καλεί τας λοιπάς οργανώσεις (Ενωτικήν, Γενικήν, Πανελλαδικήν Συνομοσπονδίαν κ.λπ.) να συντονίσουν τον αγώνα των μετά των σταφιδοπαραγωγών. Ζητεί από τας λοιπάς εργατικάς, επαγγελματικάς, υπαλληλικάς οργανώσεις να ενισχύσουν τον αγώνα των σταφιδοπαραγωγών.

Διαμαρτύρεται διά παρανομίαν αστυνομίας κατά των μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής Συνεδρίου Γαργαλιάνων, οι οποίοι εκτελούν απλώς αποφάσεις συνεδρίου υπέρ του ψωμιού σταφιδοπαραγωγών.

Τέλος αξιοί να ρυθμιστούν τα χρέη των σταφιδοπαραγωγών προς την Αγροτικήν διά μιαν 10ετίαν» (1189).

Την ίδια ημέρα πραγματοποιούνται συλλαλητήρια στους Γαργαλιάνους και την Κυπαρισσία:

«Στους Γαργαλιάνους έγινε προχτές ογκώδες συλλαλητήριο των σταφιδοπαραγωγών, που ενέκριναν ψήφισμα, με το οποίο ζητείται η άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του τελευταίου σταφιδοπαραγωγικού συνεδρίου. Οι σταφιδοπαραγωγοί με το ψήφισμά τους διαδηλώνουν να αγωνιστούν μέχρι εσχάτων και καλούν τους αντιπροσώπους του σταφιδικού κόσμου να υποστηρίξουν τα αιτήματά τους στην κυβέρνηση. Επίσης ζητούν να μη διωχτούν τα μέλη της εχτελεστικής επιτροπής του συνεδρίου. Παρόμοιο συλλαλητήριο έγινε και στην Κυπαρισσία» (1190).

Η τρομοκρατία κλιμακώνεται και η αστυνομία αποφασίζει την εκτόπιση του Τάση Κουλαμπά προκαλώντας διαμαρτυρίες:

«Σταφιδοπαραγωγοί Χαλαζονίου Τριφυλίας αιτούν άμεσον ικανοποίησιν αιτημάτων συνεδρίου Γαργαλιάνων. Διαμαρτύρονται δι' απόφασιν εκτοπίσεως Αναστασίου Κουλαμπά, ζητούν άμεσον ανάκλησιν ταύτης. Δηλούν κατέλθουν σκληρόν αγώνα απαντώντας αδιαφορίαν αρμοδίων.

Σταφιδοπαραγωγοί Χαλαζονίου: Χ. Πανταζόπουλος, Β. Φωτόπουλος, μέλη Κεντρικής Σταφιδικής Επιτροπής» (1191).

Στις 18 Αυγούστου γίνεται μεγάλο συλλαλητήριο στα Φιλιατρά:

«Συγκροτήθηκε σήμερα πάνδημο συλλαλητήριο των σταφιδοπαραγωγών της περιφέρειας Φιλιατρών. Πάνω από 5.000 εργαζόμενοι σταφιδοπαραγωγοί με μαύρες σημαίες και κωδωνοκρουσίες διατρανώνουν στους δρόμους την απόφασή τους να παλαίψουν ως την πλήρη απαλλαγή τους από τις βδέλλες που τους ρουφάνε το αίμα.

- Ψωμιά ή θάνατος! Κάτω ο ΑΣΟ! Κάτω το παρακράτημα! Να ικανοποιηθούν όλα τα αιτήματα του συνεδρίου των Γαργαλιάνων! Μ' αυτά τα συνθήματα παλεύουν οι σταφιδοπαραγωγοί.

Μίλησε στο συλλαλητήριο ο Κουλαμπάς, μέλος της εκτελεστικής επιτροπής του συνεδρίου των Γαργαλιάνων. Ανάλυσε το σταφιδικό ζήτημα, το ρόλο του ΑΣΟ και της κυβέρνησης κάτω από ατελεύτητες ενθουσιώδικες εκδηλώσεις και χειροκροτήματα. Ολόκληρη η μάζα των συγκεντρωμένων σταφιδοπαραγωγών πήγε στο τηλεγραφείο και επέδωκε τηλεγραφικώς το ψήφισμα του συλλαλητηρίου στην κυβέρνηση και ζητά την ικανοποίηση όλων των αιτημάτων των εργαζομένων σταφιδοπαραγωγών, όπως διατυπώθηκε στο συνέδριο των Γαργαλιάνων. Ολόκληρος ο σταφιδοπαραγωγικός εργαζόμενος κόσμος βρίσκεται σε επιφυλακή, έτοιμος σε περίπτωση μη ικανοποίησης των ζητημάτων του να κατέβει σ' ένοπλα συλλαλητήρια.

Επίσης έγιναν συλλαλητήρια στους Γαργαλιάνους, στην Κυπαρισσία και στην Πύλο. Εκεί επίσης συγκεντρώθηκαν 5.000 σχεδόν εργαζόμενοι σταφιδοπαραγωγοί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους με μαύρες σημαίες, με τα ίδια συνθήματα: Ψωμί ή θάνατος! Κάτω η εκμετάλλευση! Ολόκληρη η Πελοπόννησος δονείται από τον γερό παλμό της πάλης για ψωμιά, ενάντια στους εκμεταλλευτές!

Αυτή την ώρα φεύγουν ο Κορμάς, ο Σταυρόπουλος, ο Βουρλιώτης και ο Κουλαμπάς για την Αθήνα, αφού τηλεφώνησαν στο Αίγιο να τους περιμένει η εκεί επιτροπή για να έρθουν μαζί. Σκοπός της επιτροπής που έρχεται είνε να απαιτήσει από την κυβέρνηση την επίλυση των αιτημάτων των σταφιδοπαραγωγών και να έλθει σε επαφή με τις εργατοϋπαλληλικές οργανώσεις για να ενισχύσουν τον αγώνα τους.

Ο Τερζάκης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, καθαιρέθηκε για αδράνεια από την κεντρική επιτροπή αγώνος και από το ίδιο το συλλαλητήριο των Φιλιατρών. Μ' αυτό οι αγρότες δείχνουν την αποφασιστικότητά τους για τον αγώνα» (1192).


(1188) «Ριζοσπάστης» 11/8/1935

(1189) «Ριζοσπάστης» 12/8/1935

(1190) «Ριζοσπάστης» 13/8/1935

(1191) «Ριζοσπάστης» 15/8/1935

(1192) «Ριζοσπάστης» 19/8/1935


NEWSLETTER