Σάββατο, 20 Φεβρουαρίου 2021 13:00

Προκηρύχθηκε το βραβείο ποίησης “Μαρίας Πολυδούρη”

Γράφτηκε από την
Προκηρύχθηκε το βραβείο ποίησης “Μαρίας Πολυδούρη”

Ο Δήμος Καλαμάτας, η “Φάρις” και ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Μεσσηνίας προκηρύσσουν βραβείο ποίησης πρωτοεμφανιζόμενου ποιητή “Μαρίας Πολυδούρη”, εις μνήμην της ποιήτριας Μ. Πολυδούρη, με χρηματικό έπαθλο 2.000 ευρώ.

Το βραβείο είναι ετήσιο, πανελλήνιο, απονέμεται στα “Πολυδούρεια” και για φέτος θα δοθεί στα (ΙΒ’) “Πολυδούρεια”, τα οποία δεν πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο έτος.
Η αίτηση συμμετοχής για το βραβείο πρέπει να συνοδεύεται από την ποιητική συλλογή, η οποία να έχει εκδοθεί την προηγούμενη χρονιά της βράβευσης (για φέτος, έκδοση μέχρι 31-12-2020), και κατατίθεται στη Γραμματεία της “Φάρις” αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, στην διεύθυνση: Αθηνών 99, Β΄ Κτήριο Νέου Δημαρχείου, (τηλ. 2721360611 - 620) μέχρι την Παρασκευή 23 Απριλίου 2021, πριν τη λήξη της προθεσμίας αυτής, σε 5 αντίτυπα, με την ένδειξη “Για το Βραβείο Ποίησης Μ. Πολυδούρη”.
Η επιτροπή που θα κρίνει αυτές τις ποιητικές συλλογές και όσες κατά την κρίση της δεν έχουν τυχόν υποβληθεί (εάν οι υποβληθείσες δεν ικανοποιούν τα μέλη της επιτροπής), είναι πενταμελής και αποτελείται, με βάση τον Κανονισμό Θέσπισης Βραβείου Ποίησης “Μ. Πολυδούρη”, από: Τον εκάστοτε δήμαρχο Καλαμάτας ή ορισμένο εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο της Επιτροπής. Εναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, κατά προτίμηση καθηγητή Νεοελληνικής Φιλολογίας. Δύο εκπροσώπους από τη “Φάρις”, ορισμένους με απόφαση Δ.Σ. Τον εκάστοτε πρόεδρο ή ορισμένο εκπρόσωπο του Συνδέσμου Φιλολόγων Μεσσηνίας.
Σημειώνεται ότι με την αριθ. πρωτ. 4635/5-11-2019 προκήρυξη είχαν προχωρήσει στην διεξαγωγή του διαγωνισμού, το βραβείο του οποίου επρόκειτο να απονεμηθεί στα ΙΒ’ “Πολυδούρεια” το 2020 και αφορούσε συλλογές που είχαν εκδοθεί μέχρι 31-12-2019. Λόγω της πανδημίας Covid-19 και των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών, η διαδικασία αξιολόγησης και απονομής του βραβείου δεν ολοκληρώθηκε.
Για το λόγο αυτό, η επιτροπή μαζί με τις υποβληθείσες συμμετοχές του φετινού διαγωνισμού 2020, θα κρίνει και τις αντίστοιχες του προηγούμενου έτους, δηλαδή του 2019, με χρηματικό έπαθλο 2000 ευρώ αντίστοιχα.
Η επιτροπή εφόσον κρίνει ότι οι υποβληθείσες συλλογές για το έτος 2019 και 2020 δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, διατηρεί το δικαίωμα να μην απονείμει το βραβείο.


NEWSLETTER