Τρίτη, 26 Μαϊος 2015 15:06

Η Ιζαμπώ στα "Ανθεστήρια" του 1966

Γράφτηκε από την
Η Ιζαμπώ στα "Ανθεστήρια"  του 1966

Στα εγκαίνια του 1966, μετά τις ομιλίες του δημάρχου Κων. Κουτουμάνου, του διευθυντή της Διεύθυνσης Γεωργίας Μεσσηνίας Γκότση και του προέδρου της Περιηγητικής Λέσχης Χρ. Αλειφέρη, «οι επισκέπται είχον την ευχάριστη έκπληξι να δουν την βασίλισσα Ιζαμπώ με την ακολουθία της να βγαίνη από το εκκλησάκι της Παναγίας Καλαμάτας και να κατεβαίνη με πραγματική αρχοντιά και χάρη για να παραδώση το ψαλίδι στον διευθυντή της Νομαρχίας κ. Λιβαδά να κόψη την ταινία…

Μοίρασαν ανθοδέσμες στους επισήμους και λουλουδάκια στους επισκέπτας» - εφημερίδα "Τα Νέα", 23 Μαΐου 1966.

[Από το λεύκωμα των ΓΑΚ Μεσσηνίας Αν. Μηλίτση-Νίκα, Στ. Βερράρου "Η Καλαμάτα μέσα από το φακό του Χρ. Αλειφέρη 1937-1974", σελ. 186]


NEWSLETTER