Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019 21:40

Για να είναι το ΟΕΕ χρήσιμο στα μέλη του και ωφέλιμο στην πολιτεία

Γράφτηκε από την
Για να είναι το ΟΕΕ χρήσιμο στα μέλη του και ωφέλιμο στην πολιτεία

Του Γιάννη Διονυσόπουλου*

 

Την Κυριακή 15 Οκτωβρίου πραγματοποιούνται εκλογές στο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Ο.Ε.Ε.).

Το ΟΕΕ ιδρύθηκε το 1980 με το Ν. 1100/804, και σύμφωνα με το θεσμικό του πλαίσιο θα έπρεπε να είναι ο επιστημονικός οικονομικός σύμβουλος της πολιτείας και της κοινωνίας, να αποτελεί το θεσμοθετημένο οικονομικό και αναπτυξιακό σύμβουλο της εκάστοτε κυβέρνησης.

Η ενεργός συμμετοχή των επιστημόνων οικονομολόγων στη χάραξη της οικονομικής στρατηγικής είναι ηθική επιταγή και ατομική ευθύνη, αλλά και ευθύνη της πολιτείας να την προαγάγει.
Σ΄ αυτή τη δύσκολη περίοδο για τη χώρα μας επιβάλλεται η συσπείρωση όλων των επιστημονικών προοδευτικών και δημοκρατικών δυνάμεων του Ο.Ε.Ε. στην κατεύθυνση της συναντίληψης, της συνεργασίας, της συμφωνίας και της προοπτικής πάνω σε κοινές προγραμματικές θέσεις.

Oι οικονομολόγοι που δημιούργησαν την Πανελλήνια Αγωνιστική Συνδικαλιστική Κίνηση Οικονομολόγων & Συνεργαζόμενοι (ΠΑΣΚΟ&Σ) και σήμερα αποτελούν το βασικό κορμό της Προοδευτικής Δημοκρατικής Συνεργασίας Οικονομολόγωνς (Π.Δ.Σ.Ο.) είναι αυτοί που πρωτοστάτησαν στην ίδρυση του Οικονομικού Ο.Ε.Ε. και οι οποίοι εκφράζουν έκτοτε με συνέπεια τις ελπίδες και τα οράματα των οικονομολόγων της χώρας.
Είναι αυτοί που έχουν συνδέσει διαχρονικά την ιστορία και την πορεία τους με τους αγώνες των οικονομολόγων και όταν είχαν την ευθύνη άσκησης της διοίκησης του Ο.Ε.Ε. με αποτελεσματικούς αγώνες μας οδήγησαν σε σημαντικές κατακτήσεις και έχουν να επιδείξουν συγκεκριμένο έργο στην προώθηση και επίλυση των επαγγελματικών μας θεμάτων.

Η Π.Δ.Σ.Ο. εκφράζει και εκπροσωπεί τους οικονομολόγους, όλων των οικονομολογικών ειδικοτήτων, που ανήκουν στις δημοκρατικές, προοδευτικές δυνάμεις της χώρας, μακριά από ιδεοληψίες και λαϊκισμούς.

Η Π.Δ.Σ.Ο. προασπίζει όλες τις ειδικότητες των οικονομολόγων και διεκδικεί την επαγγελματική κατοχύρωσή τους, καθώς και τη διαρκή επιμόρφωση τους.

Η Π.Δ.Σ.Ο. επιδιώκει την ενίσχυση της γνώσης και τη διάχυση αυτής, με επιστημονικό και τεκμηριωμένο τρόπο σ’ όλες τις ειδικότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος.

Η Π.Δ.Σ.Ο. προάγει το διάλογο, τη διαβούλευση και την ανταλλαγή επιχειρημάτων μέσα από την ανάπτυξη και τη σύνθεση των ιδεών.

Η Π.Δ.Σ.Ο. υπηρετεί και προβάλει τις αρχές της αξιοκρατίας, της ισονομίας, της ισηγορίας, της ισοπολιτείας της διαφάνειας και της διαύγειας στο σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Στην επιστήμη μας δεν υπάρχουν ουδέτερες τεχνοκρατικές λύσεις. Κάθε τεχνοκρατική πρόταση έχει πολιτικές, ηθικές, κοινωνικές και οικονομικές αφετηρίες. Κάθε λύση επηρεάζει και υπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα, τάξεις, ομάδες και πολιτικές.

Η οικονομική επιστήμη θα πρέπει να στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομικής επιχειρηματικής δραστηριότητας ως μέσου εξυπηρέτησης συλλογικών και ατομικών αναγκών και όχι στη μονοσήμαντη μεγιστοποίηση του κέρδους. Το κέρδος είναι αποδεκτό στο πλαίσιο της οικονομικής δραστηριότητας, ως κίνητρο για την επιχειρηματικότητα, την καινοτομία, την ευρεσιτεχνία και την οικονομική μεγέθυνση, στοιχεία που διασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στην επιστήμη μας αναπτύσσονται συνεχώς νέες σκέψεις και ρεύματα, δημιουργούνται νέες οικονομολογικές ειδικότητες, ενώ οι οικονομολόγοι έχουν καθοριστικό ρόλο με εφαρμογή των πορισμάτων τους σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας

Πιστεύουμε ότι αποστολή της επιστήμης είναι να υπηρετεί τον άνθρωπο, να στηρίζει την ολόπλευρη ανάπτυξη του, την ελευθερία, την ευτυχία του και όχι να μετατρέπεται σε εργαλείο κοινωνικής καταπίεσης και εκμετάλλευσης.

Σήμερα, η παράταξή μας, η Π.Δ.Σ.Ο. που είναι δύναμη ευθύνης και αγώνα, διεκδικεί την συνεχή αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, καθώς και την κατοχύρωση της επαγγελματικής δραστηριότητας όλων των οικονομολογικών ειδικοτήτων.

Είμαστε παρόντες και έτοιμοι να υπερασπιστούμε την επιστήμη, την εργασία και τα πτυχία όλων των οικονομολόγων.
Γνωρίζουμε, θέλουμε και μπορούμε. Με οδηγό τις αρχές και τις αξίες μας, με όραμα και ιδανικά, με πρόγραμμα και σχέδιο σκοπεύουμε να διεκδικήσουμε:

Τη συνεχή αναβάθμιση του οικονομολογικού επαγγέλματος, με την αναγνώριση και κατοχύρωση από την Πολιτεία και την πιστοποίηση από το Ο.Ε.Ε. όλων των ειδικοτήτων του Επιστήμονα Οικονομολόγου.

Την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος σε όλο το Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

Την αναγνώριση, δημιουργία και κατοχύρωση στο Δημόσιο και τον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα ξεχωριστού Οικονομολογικού κλάδου και σε θέσεις ευθύνης που άπτονται οικονομικών και οικονομολογικών θεμάτων να αξιολογούνται και να τοποθετούνται μόνον οικονομολόγοι.

Την υπαγωγή της Αρχής Λογιστικής Τυποποίησης στο Ο.Ε.Ε..

Την καταχώρηση των δεδομένων των επιχειρήσεων σε μια και μόνο ηλεκτρονική πύλη στην οποία θα έχει πρόσβαση ο κάθε δημόσιος οργανισμός.

Την παροχή ψηφιακής υπογραφής από το Ο.Ε.Ε. σε όλα τα στα μέλη του.

Την πιστοποίηση του Οικονομολόγου μελετητή με την συμμετοχή του στη μελέτη και την καθιέρωση της υπογραφής του σε όλα τα έργα.

Τη δημιουργία πλατφόρμας στο Ο.Ε.Ε., «Προσφορά και Ζήτηση», στην οποία θα μπορούν αφενός να εισάγουν τα βιογραφικά τους νέοι & άνεργοι οικονομολόγοι που αναζητούν εργασία, και αφετέρου να αναρτώνται και τα στοιχεία των επιχειρήσεων που επιθυμούν να προσλάβουν οικονομολόγους.

Τη λειτουργική διασύνδεση αυτής της πλατφόρμας του ΟΕΕ με την αντίστοιχη πλατφόρμα εύρεσης εργασίας του ΟΑΕΔ που θα αφορά στους άνεργους οικονομολόγους.
Την καταπολέμηση της ανεργίας των συναδέλφων οικονομολόγων, με δράσεις αξιοποιώντας τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και ειδίκευσης ανέργων νέων οικονομολόγων σε δραστηριότητες διαφόρων κλάδων του οικονομολογικού επαγγέλματος

Την πραγματική και ουσιαστική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των Ελεύθερων Επαγγελματιών Λογιστών – Φοροτεχνικών οι οποίοι δεν είναι δίκαιο να έχουν μόνον υποχρεώσεις, καθότι είναι ο μοναδικός επιστημονικός κλάδος στην Ελλάδα που το κράτος θεωρεί τα μέλη - οικονομολόγους «δεδομένους» και κάθε φορά φορτώνει με πάσης φύσεως υποχρεώσεις.

Την αναχαίτιση της αποψίλωσης των Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών και Ασφαλιστικών Οργανισμών για να μην ρίχνεται όλο το βάρος των εργασιών τους στους Ελεύθερους Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικούς.

Να σταματήσει το ΟΕΕ ν’ ανέχεται την όλη κατάσταση με την ασαφή πολυνομία και τις ασφυκτικές προθεσμίες και να θεωρεί θεσμική υποχρέωση του να διασφαλίζει μόνο και μόνο κάποιες παρατάσεις προθεσμιών.

Να κατοχυρώσει το ΟΕΕ επιτέλους την επιβολή και υποχρεωτική είσπραξη μέσω αυτού, των ελαχίστων αμοιβών που θα πρέπει να εισπράττουν οι Ελεύθεροι Επαγγελματίες Λογιστές – Φοροτεχνικοί για τις υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν.

Να νομοθετηθεί η αμοιβή του Λογιστή και να διεκδικήσει το ΟΕΕ τη θέσπιση ελάχιστων αμοιβών για τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχονται, όπως σε πολλά Ευρωπαϊκά κράτη για την τήρηση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ορίζεται με νόμο σε ποσοστό επί του κύκλου εργασιών.

Να υποβάλλεται και να υπογράφεται από Λογιστή - Φοροτεχνικό πιστοποιημένο από το Ο.Ε.Ε η κάθε είδους φορολογική δήλωση των Επιχειρήσεων και των Επαγγελματιών., ανεξαρτήτως ορίου ακαθάριστων εσόδων, σύμφωνα με το Ν. 2515/1997.

Την αναβάθμιση του ρόλου και των δικαιωμάτων των Λογιστών -Φοροτεχνικών όπως ισχύει σε άλλους επιστημονικούς κλάδους ώστε να μπορούν να κάνουν εργασίες για τους πελάτες του χωρίς εξουσιοδότηση καθώς επίσης και να εκπροσωπούν τους πελάτες τους στις αρμόδιες υπηρεσίες, κυρίως του Υπουργείου Οικονομικών, με την επίδειξη της επαγγελματικής ταυτότητας.

Τη συνέχιση, την ενίσχυση και την εμβάθυνση με εντατικότερους ρυθμούς της δημιουργίας και λειτουργίας των Επιτροπών στο Ο.Ε.Ε. με την καθοδήγηση και παρακολούθηση της καθεμίας από μέλος της Κ.Δ. βάσει των ειδικοτήτων του οικονομολογικού επαγγέλματος, όπως Λογιστών - Φοροτεχνικών, Ελεγκτών Δημόσιου Τομέα, Ελεγκτών Ιδιωτικού Τομέα, Οικονομολόγων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Οικονομολόγων Χρηματοπιστωτικού Τομέα, Οικονομολόγων Ναυτιλιακού Τομέα, Οικονομολόγων Μελετητών, Αναλυτών, Εκπαιδευτικών, Διαμεσολαβητών κ.λ.π., και των αντίστοιχων ομάδων εργασίας ανά οικονομολογική ειδικότητα. Οι επιτροπές αυτές θα καταλήγουν σε συγκεκριμένες εισηγήσεις προς την Κ.Δ. σχετικά με την πιστοποίηση και κατοχύρωση της κάθε οικονομολογικής ειδικότητας από το ΟΕΕ, καθώς επίσης θα εισηγούνται προτάσεις για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση και γενικότερα θα ενεργούν προς την κατεύθυνση επίλυσης των ειδικών επαγγελματικών τους ζητημάτων.

Τη χρηματοδότηση της επιστημονικής μελέτης και έρευνας σε οικονομολογικά θέματα. Εδώ θα πρέπει να ξεχωρίσουμε τις μελέτες και έρευνες σε δύο διαφορετικές κατηγορίες:

α). Στις Πολιτικές, σε αυτές που θα καταλήγουν σε συμπεράσματα, διαπιστώσεις, προτάσεις γενικές πολιτικού περιεχομένου &

β). Εφαρμογών σ’ αυτές που θα καταλήγουν σε συγκεκριμένα, καινοτομικά και μετρήσιμα αποτελέσματα που θα είναι χρήσιμα και εφαρμόσιμα από διάφορους οικονομολογικούς κλάδους.

Την καθιέρωση ετήσιας μελέτης - έρευνας για την ανεργία στους νέους οικονομολόγους, τα αποτελέσματα της οποίας θα παρουσιάζονται σε ημερίδα η οποία θα ονομάζεται «Ανεργία Νέων Οικονομολόγων - Ημέρα Καριέρας» σε συνεργασία και συνέργεια με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για την καλύτερη και πιο ολοκληρωμένη ενημέρωση και γνωριμία των νέων οικονομολόγων με την αγορά εργασίας.

Την καλύτερη, ορθολογικότερη και πιο στοχευμένη προετοιμασία για το Νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» με τη διεκδίκηση θεσμοθέτησης του ΟΕΕ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης, για την πιο ολοκληρωμένη αξιοποίηση περισσότερων προγραμμάτων σχετικών με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και καινοτόμων εργαλείων επικοινωνίας, για την αμεσότερη, οικονομικότερη και καλύτερη ενημέρωση όλων των μελών του ΟΕΕ σε επίκαιρα θέματα με απλούστευση των διαδικασιών, αναφορικά με τις εξελίξεις σ’ όλες τις οικονομολογικές ειδικότητες για τις θέσεις και τις προτάσεις του ΟΕΕ, καθώς και την οικονομική ενίσχυση των Οικονομολόγων Λογιστών - Φοροτεχνικών μέσω διαφόρων δράσεων του ΕΣΠΑ, με επιδότησή τους, για κάλυψη π.χ. των λειτουργικών τους δαπανών και την αγορά εξοπλισμού τους.

Τη συνεχή επιστημονική και επαγγελματική αναβάθμιση των οικονομολόγων με την βελτίωση και επέκταση των παρεχόμενων επιμορφωτικών σεμιναρίων και των διαδικασιών εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των οικονομολόγων λογιστών και των λοιπών οικονομολογικών ειδικοτήτων, τόσο με e-learning, όσο και δια ζώσης με τη δημιουργία από το Ο.Ε.Ε. Εκπαιδευτικού Κέντρου με πανελλαδική εμβέλεια, για την καλύτερη υλοποίηση των σεμιναρίων επιμόρφωσης, πιστοποίησης και κατάρτισης για όλες τις οικονομολογικές ειδικότητες, σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιστημονικούς φορείς και επαγγελματικές ενώσεις σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Στόχος μας είναι η ανάδειξη του ΟΕΕ σε κορυφαίο επιστημονικό φορέα της χώρας, ο οποίος θα είναι στην πράξη ο επίσημος συμβουλευτικός & γνωμοδοτικός φορέας της πολιτείας σε οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα, διαθέτοντας άρτιες επιστημονικές ομάδες μελέτης και τεκμηρίωσης των θέσεων του.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους οικονομολόγους όλων των οικονομολογικών ειδικοτήτων να προσέλθουν στις κάλπες, έτσι ώστε με τη μαζική και ενεργό συμμετοχή τους να δώσουν τη δυνατότητα ενδυνάμωσης του θεσμικού ρόλου του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ως επιστημονικού φορέα και σύμβουλου της πολιτείας σε οικονομικά και αναπτυξιακά θέματα. Η ενδυνάμωση και η ανασυγκρότηση του ΟΕΕ ως επιστημονικού φορέα, μπορεί να αλλάξει μόνο μέσα από την ενεργό συμμετοχή όλων των οικονομολόγων, όλων των οικονομολογικών ειδικοτήτων.

Καλούμε κάθε συνάδελφο οικονομολόγο, που ενστερνίζεται τις αρχές και τις αξίες, τα οράματα και τα ιδανικά της Π.Δ.Σ.Ο. να συμμετάσχει ενεργά στις εκλογές της 15ης Δεκεμβρίου επιλέγοντας το ψηφοδέλτιο της παράταξης μας, για να δώσουμε όλοι μαζί ρεαλιστικές λύσεις αφενός στα προβλήματα που πλήττουν όλες τις οικονομολογικές ειδικότητες και αφετέρου στα κρίσιμα οικονομικά και αναπτυξιακά προβλήματα της χώρας μας.

Γνωρίζουμε, θέλουμε, μπορούμε
Προχωράμε, διεκδικούμε, συνεργαζόμαστε
Με οδηγό τις αξίες & τις αρχές μας
Με όραμα & πρόγραμμα
Για να είναι το ΟΕΕ
Χρήσιμο στα Μέλη του,
Ωφέλιμο στην Πολιτεία

* Ο Γιάννης Διονυσόπουλος είναι οικονομολόγος Ph.D., μέλος της Κεντρικής Διοίκησης του ΟΕΕ, υποψήφιος για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) του ΟΕΕ με την Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασία Οικονομολόγων


NEWSLETTER