Σάββατο, 26 Νοεμβρίου 2022 20:26

Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς

Γράφτηκε από την
Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς

 

Από το 2019 η 26η Νοεμβρίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς (World Olive Tree Day).

Στόχος της Παγκόσμιας Ημέρας Ελιάς που καθιερώθηκε με πρωτοβουλία της ΟΥΝΕΣΚΟ, είναι η προστασία της της ελιάς και των προϊόντων της, προκειμένου όλος ο κόσμος να εκτιμήσει τη σημαντική κοινωνική, πολιτιστική, οικονομική και περιβαλλοντική σημασία της για την ανθρωπότητα.

Το δέντρο της ελιάς προέρχεται από τη Μεσόγειο. Παγκόσμια έχει συνδεθεί με την ειρήνη και την αρμονία και στις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας η Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς γιορτάζεται με σειρά εκδηλώσεων.

Η αναμφισβήτητη θρεπτική αξία του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών, κατατάσσει αυτά τα προϊόντα  στα βασικά συστατικά της Μεσογειακής διατροφής. Το λάδι και οι ελιές  προσφέρουν μεγάλη ποικιλία αρωμάτων και γεύσεων και ανοίγουν νέους ορίζοντες στην εστίαση και στη γαστρονομία. Έχοντας επίσης και θεραπευτικές ιδιότητες τα παράγωγα της ελιάς χρησιμοποιούνται για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την πρόληψη αρκετών ασθενειών.

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου (International Olive Council) ιδρύθηκε στην Ισπανία το 1959 υπό την αιγίδα του Ο.Η.Ε. Ήταν γνωστό ως Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου ή IOOC και αποτελείται από χώρες που παράγουν το 94% του ελαιόλαδου και της επιτραπέζιας ελιάς. Οι χώρες – µέλη πρεσβεύουν: «Επιλέγουμε την ελιά για να προστατεύσουμε τον πλανήτη και την υγεία µας!»

Το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιόλαδου είναι διεθνής διακυβερνητικός οργανισμός στον τομέα του ελαιόλαδου και των επιτραπέζιων ελιών, μοναδικός στον κόσμο. Θεωρείται κύριος παράγοντας για τη συμβολή στη βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη της ελαιοκαλλιέργειας. Οι δραστηριότητές του οδηγούν στη χάραξη πολιτικής για τον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας της ελιάς. Με τις ενέργειες και τις αποφάσεις του το Συμβούλιο ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία και την ανάπτυξη της τεχνολογίας για την καλλιέργεια της ελιάς και υποστηρίζει την επέκταση του διεθνούς εμπορίου του ελαιόλαδου αλλά και των επιτραπέζιων ελιών ενώ συμβάλει και στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων της ελαιοκαλλιέργειας. Επίσης με τις παραινέσεις προς τα μέλη του φροντίζει για τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων λόγω της ελαιοκαλλιέργειας αλλά και της επεξεργασίας των προϊόντων από την ελαιοβιομηχανία. 

Φυσικά κύριο μέλημα του Συμβουλίου είναι η προώθηση της παγκόσμιας κατανάλωσης ελαιόλαδου και επιτραπέζιων ελιών μέσω εκστρατειών και καινοτόμων σχεδίων δράσης. Με τις δράσεις του δίνει τη δυνατότητα σε εμπειρογνώμονες αλλά και σε κυβερνητικούς παράγοντες να συναντώνται τακτικά για να συζητούν προβλήματα και ανησυχίες για την ελαιοκαλλιέργεια και να καθορίζουν προτεραιότητες για τη δράση τους.

Το Συμβούλιο Ελαιόλαδου βρίσκεται σε στενή συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και στοχεύει στην ολοκληρωμένη, βιώσιμη ανάπτυξη της παγκόσμιας ελαιοκαλλιέργειας. Η διεθνής συνεργασία και οι συμφωνίες για τα βασικά προϊόντα και κυρίως για την ελιά αποτελούν μονόδρομο για την ασφαλή ελαιοκαλλιέργεια με προοπτικές ανάπτυξης στο μέλλον.

Η συνεργασία των εμπλεκομένων στον εκσυγχρονισμό της καλλιέργειας και της διάθεσης των προϊόντων της ελιάς χρειάζεται ανοιχτά μυαλά και θάρρος. Και η Παγκόσμια Ημέρα Ελιάς είναι μια εξαιρετική υπενθύμιση αυτής της προσπάθειας.


NEWSLETTER