Σάββατο, 15 Ιουλίου 2023 20:43

Υδροδότηση Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Υδροδότηση Καλαμάτας

 

Του Μιχαήλ Δ. Αντωνόπουλου, Γεωλόγου - Γεωτεχνικού Περιβάλλοντος M.Sc.. πρώην αντιπροέδρου ΓΕΩΤΕΕ Πελοποννήσου και Δ. Ελλάδος, προέδρου ΑΣ Καλαμάτας, δημοτικού συμβούλου

Την προσοχή των πολιτών για τη λελογισμένη χρήση νερού, θα πρέπει να ζητήσει ο δήμος Καλαμάτας, καθώς παρατηρούνται φαινόμενα σπατάλης ,αλόγιστης χρήσης του, αλλά κυρίως εκτεταμένων διαρροών λόγω συχνών βλαβών από την απουσία της εξισωτικής δεξαμενής που ρυθμίζει την πίεση του δικτύου ανάλογα με την ημερησία κατανάλωση και την εποχική ζήτηση.

Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις μειωμένες βροχοπτώσεις που τροφοδοτούν τα υπόγεια αποθέματα, δηλαδή τους υδροφόρους ορίζοντες καθιστούν αναγκαία την ευαισθητοποίηση και συμμετοχή όλων στην προσπάθεια ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης του νερού, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση του συνόλου των υδροδοτούμενων περιοχών του δήμου μας ειδικά αυτών στην υψηλή ζώνη.

Να σημειώσουμε ότι έως τέλη Ιουνίου φέτος είχαν πέσει λιγότερα χιλιοστά βροχόπτωσης σε σχέση με  την ίδια εποχή πέρυσι.

Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν σαφείς προειδοποιήσεις  για την αποφυγή κάθε σπατάλης και αλόγιστης χρήσης του, προκειμένου να υπάρχει μια όσο το δυνατόν ομαλότερη λειτουργία του συστήματος υδροδοτησης λόγω και της απουσίας δεξαμενών αποθήκευσης και εξισωτικής.

Ο Δήμος Καλαμάτας συνεπώς πρέπει άμεσα να ζητήσει την προσοχή για  λελογισμένη χρήση νερού, καθώς παρατηρούνται φαινόμενα συνεχών διαρροών και αλόγιστης χρήσης του.

Η αυξημένη ζήτηση σε συνδυασμό με τις μειωμένες βροχοπτώσεις καθιστούν αναγκαία την

ευαισθητοποίηση και συμμετοχή όλων στην προσπάθεια ορθολογικής χρήσης και διαχείρισης του νερού, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη υδροδότηση του συνόλου των υδροδοτούμενων περιοχών του δήμου και ειδικά των ορεινών και απομακρυσμένων

Οφείλουμε να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεχτικοί”.

 


NEWSLETTER