Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2024 20:03

«Δημιουργική Ευρώπη 2024 – 2027»: 40 εκατ. ευρώ για υποβολή προτάσεων  Πολιτισμού και τη Δημιουργίας

«Δημιουργική Ευρώπη 2024 – 2027»: 40 εκατ. ευρώ για υποβολή προτάσεων  Πολιτισμού και τη Δημιουργίας

 

Του συνεργάτη μας Φίλιππου Ζάχαρη

Το στοίχημα για τον πολιτισμό και την δημιουργία, την ανεύρεση ταλέντων και την στόχευση στην γνώση συνεχίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε μια εποχή όπου η πληροφόρηση έχει φτάσει στο ζενίθ και τα μέσα διάχυσης των πληροφοριών βρίσκονται σε φάση υπερανάπτυξης, εντούτοις λίγα πράγματα βγαίνουν στην δημοσιότητα που αφορούν τον πολιτισμό.

Αυτό βέβαια αποβαίνει εις βάρος της εξέλιξης στο γνωσιακό πεδίο, πολύ περισσότερο μάλιστα κοστίζει ακριβά στις τέχνες και τα γράμματα που απ΄ ότι φαίνεται δεν αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. 

Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι στην Ευρώπη δεν καταβάλλονται οι αντίστοιχες προσπάθειες για την τόνωση του πολιτισμού.

Μόλις τώρα, λοιπόν, προκηρύχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»,  η  νέα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έργων για τα ευρωπαϊκά δίκτυα οργανισμών του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα.

Οι προτάσεις αφορούν τις ακόλουθες ειδικές προτεραιότητες της πρόσκλησης:

* Καλλιτέχνες και επαγγελματίες του πολιτισμού: ενδυνάμωση του πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα.

* Πολιτισμός για τον λαό: ενίσχυση της πολιτιστικής συμμετοχής και του ρόλου του πολιτισμού στην κοινωνία.

* Πολιτισμός για τον πλανήτη: απελευθέρωση της δύναμης του πολιτισμού.

* Πολιτισμός για συν - δημιουργικές εταιρικές σχέσεις: ενίσχυση της πολιτιστικής διάστασης των εξωτερικών σχέσεων της ΕΕ

* Πολιτισμός για τον ψηφιακό μετασχηματισμό: βοήθεια στους ευρωπαϊκούς πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να αξιοποιήσουν πλήρως τις νέες τεχνολογίες για να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους

H εν λόγω πρόσκληση με την υποβολή προτάσεων θα ολοκληρωθεί αρχές Μαρτίου 2024 στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς της ΕΕ.

Με προϋπολογισμό άνω των 39,7 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2024-2027, η πρόσκληση θα στηρίξει δίκτυα οργανισμών με μέλη από διάφορες χώρες, τα οποία έχουν κοινή αποστολή, κοινά δικαιώματα και υποχρεώσεις και διέπονται από κοινούς κανόνες διακυβέρνησης.

Τα δίκτυα αυτά φέρνουν σε επαφή οργανισμούς που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς, όπως η αρχιτεκτονική, η πολιτιστική κληρονομιά, η μουσική, οι παραστατικές τέχνες, τα βιβλία και οι εκδόσεις.

Μέσω αυτής της στήριξης, οι οργανισμοί μπορούν να ενισχύσουν την ικανότητα των ευρωπαϊκών τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας να προωθούν ταλέντα, να αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, να καινοτομούν, να ευημερούν και να δημιουργούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Η δράση αυτή αναμένεται να στηρίξει περίπου 30 δίκτυα που καλύπτουν το ευρύτερο δυνατό φάσμα τομέων του πολιτισμού και της δημιουργίας.

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» 2021-2027 έχει προϋπολογισμό 2,44 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με τα 1,47 δισ. ευρώ του προηγούμενου προγράμματος (2014-2020). Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» επενδύει σε δράσεις που ενισχύουν την πολιτιστική πολυμορφία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις προκλήσεις του πολιτιστικού και του δημιουργικού τομέα.

Η Δημιουργική Ευρώπη συγκεντρώνει δράσεις που υποστηρίζουν υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή πολιτιστική δημιουργία στους αντίστοιχους τομείς.

Με τον όρο "πολιτιστικοί και δημιουργικοί τομείς" νοούνται όλοι οι τομείς των οποίων οι δραστηριότητες  βασίζονται σε πολιτιστικές αξίες ή σε καλλιτεχνικούς και άλλους ατομικούς ή συλλογικούς δημιουργικούς τομείς. Οι δραστηριότητες μπορεί να περιλαμβάνουν την ανάπτυξη, τη δημιουργία, την παραγωγή, τη διάδοση και τη διατήρηση αγαθών και υπηρεσιών, οι οποίες ενσωματώνουν πολιτιστικές, καλλιτεχνικές ή άλλες δημιουργικές εκφράσεις, καθώς και την εκπαίδευση ή διαχείριση, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες αυτές.

Οι τομείς αυτοί περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την  αρχιτεκτονική, τα αρχεία, οι βιβλιοθήκες και τα μουσεία, την καλλιτεχνική χειροτεχνία, τα οπτικοακουστικά όπως κινηματογράφος, τηλεόραση, βιντεοπαιχνίδια και πολυμέσα, την υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, το σχέδιο (συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου μόδας), τα φεστιβάλ, τη μουσική, τη λογοτεχνία, παραστατικές τέχνες, βιβλία και εκδόσεις, ραδιόφωνο και εικαστικές τέχνες.

Το φάσμα, όπως διαπιστώνουμε, είναι ευρύ και αφορά πολύ κόσμο της γνώσης και του πολιτισμού. Συμπεριλαμβάνονται και τομείς του θεάματος αλλά και  συνολικά της δημιουργίας. Αν μη τι άλλο δεν αποκλείονται ζωτικοί δημιουργικοί τομείς, ενώ επιζητείται η ανεύρεση ταλέντων που θα δώσουν νέα ώθηση στον πολιτισμό.

Στο χέρι των πολιτών είναι να εκδηλώσουν το γόνιμο ενδιαφέρον τους. Γιατί δεν νοείται Ευρώπη χωρίς πολιτισμό. Ένας τόπος όπου στο παρελθόν μεγαλούργησαν προσωπικότητες σε όλους τους τομείς του Πολιτισμού και της Δημιουργίας.