Σάββατο, 01 Ιουνίου 2024 20:34

Τιμώ τα Παιδιά - Τιμώ την Παγκόσμια Ημέρα Γονέων

Τιμώ τα Παιδιά - Τιμώ την Παγκόσμια Ημέρα Γονέων

 

Της Λαμπρινής Πανούση, Ιστορικού - Προέδρου ΜΚΟ Αγρωγή

Η Παγκόσμια ημέρα Γονέων εορτάζεται κάθε χρόνο με την αυγή της θεριμής εποχής, την 1η Ιουνίου, ενθυμώντας θα λέγαμε συμβολικά την λιακάδα που οφείλουν να αποτελούν οι γονείς ως ρόλος και ως φορέας αγάπης, φροντίδας, προστασίας, σταθερότητας, εναρμόνισης καθώς και συμπερίληψης των παιδιών στο σύγχρονο τοπικό, εθνικό αλλά και παγκόσμιο ιστό.

Πρόκειται για μια ημέρα που ενθυμίζει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις των γονέων, των φροντιστών, των οικογενειών εν γένει, απέναντι στα παιδιά που έχουν φέρει στον κόσμο, υιοθετήσει ή φροντίζουν ως γονείς (παρένθετη μητρότητα κα).

Ταυτόχρονα, αποτελεί ημέρα εορτασμού και χαράς και φόρο τιμής για τους γονείς που συμβάλλουν θετικά στην διαμόρφωση της προσωπικότητας των παιδιών μέσω του σπουδαιότατου ρόλου της ανατροφής των παιδιών και της κοινωνικοποίησης τους από τα πρώιμα κιόλας στάδια της ζωής ενός παιδιού.

Η Ελληνική κοινότητα έχει πατροπαράδοτα κληροδοτήσει πολύ σφιχτούς δεσμούς μεταξύ γονέων και παιδιών, με τα παιδιά να εγκαταλείπουν το πατρικό σπίτι σε ηλικία κατά μέσω όρο τα 30,7 έτη, εν αντιθέσει με άλλες χώρες της ΕΕ, όπου ο μέσος όρος κυμαίνεται στα 26,7 έτη. Τέσσερα χρόνια δηλ αργότερα από ότι συμβαίνει στην ΕΕ. Συχνό δε, είναι το φαινόμενο της ιδιοκατοίκησης στον ίδιο χώρο ή τόπο, ακόμη και στο ίδιο σπίτι να τους χωρίζει ένας όροφος ή ένα διαμέρισμα η μια μικρή και σε απόσταση λίγων μέτρων στην ίδια γειτονιά.

Η Παγκόσμια Ημέρα Γονέων αποτελεί μια ημέρα αναγνώρισης των σημαντικών εφοδίων που παρέχουν οι γονείς στα παιδιά τους όπως ψυχική και σωματική ευρρωστία, ωριμότητα, ικανότητα επίλυσης κρίσεων, κοινωνικότητα, οικονομική ασφάλεια και ένα σταθερές περιβάλλον για την υγιή πνευματική και σωματική τους ανάπτυξη.

Η σύγχρονη πολιτική σκηνή, σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο των γονέων για την προάσπιση της εθνικής ταυτότητας, ασφάλειας και σταθερότητας της χώρας, επίλυσης του δημογραφικού προβλήματος και της ισορροπίας εν γένει του πλανήτη καθώς η έλλογη και φρόνιμη ανάπτυξη των παιδιών διασφαλίζει και ένα ασφαλές και δικαιότερο μέλλον για όλον τον πλανήτη, διαπνέει και συντονίζει πολιτικές εναρμόνισης της οικογενειακής ζωής διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο φιλικότερο και πιο γόνιμο για τους νέους προκειμένου να προβούν στο επόμενο βήμα, για την δημιουργία της δικής τους οικογένειας.

Η αναγνώριση των δικαιωμάτων του γυναικείου φύλου, της ισότητατας των φύλων, της εναρμόνισης της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή και την ίση κατανομή ρόλων και στους δυο γονείς, η καταπολέμηση της φτώχειας και η στήριξη μέσω της πρόνοιας του κράτους αποτελούν μερικές από τις πολιτικές που οδηγούν στην εξέλιξη του οικογενειακού ρόλου, που διαδραματίζει τόσο σημαίνοντα ρόλο όχι μόνο στην παρούσα αλλά και μελλοντική εξέλιξη των παιδιών ως ενήλικες, ενδύοντας τους με αγάπη, ενσυναίσθηση, προστασία, και εεχεμύθεια, πνευματικά αγαθά που καλλιεργούν έναν ώριμο, συνειδητοποιημένο και συγκροτημένο πολίτη που μπορεί νανταπεξέλθει με σοβαρότητα και επάρκεια, ταλέντο και γνώση, δύναμη και πάθος στο σύγχρονο κοινωνικόοικονομικό, πολιτικό, πολιτισμικό και επαγγελματικό γίγνεσθαι.

Καθορισμένη από τη Γενική Συνέλευση το 2012, η ​​Παγκόσμια Ημέρα Γονέων παρέχει την ευκαιρία να εκτιμήσουμε όλους τους γονείς για την «ανιδιοτελή δέσμευσή τους στα παιδιά και τη δια βίου θυσία τους για την καλλιέργεια αυτής της σχέσης». αλλά και την πουδαιότητα της ενσωμάτωσης στο οικογενειακό φάσμα των Δικαιωμώτων του Παιδιού. σύμφωνα με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989, για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα παιδιά, μετατρέποντάς τους από παθητικούς αποδέκτες φιλανθρωπίας σε ανθρώπινα όντα με ένα ξεχωριστό σύνολο δικαιωμάτων. Η Σύμβαση αναγνωρίζει ότι η παιδική ηλικία είναι μια ευάλωτη στιγμή και ότι τα παιδιά χρειάζονται ειδική φροντίδα και προστασία.

Για το 2024, στα πλαίσια του εορτασμού της ημέρας αυτής έχει οριστεί ως Θέμα: The Promise of Playful Parenting - Η Υπόσχεση των δρώντων Γονέων ή των Γονέων που παίζουν από το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF), θέλοντας να επισημάνει την σπουδαιότητα του παιχνιδιού μεταξύ γονέων και παιδιών έναντι της αυξανόμενης χρήσης του Διαδικτυακού παιχνιδιού, που τείνει να απομακρύνει τα παιδιά από τον κοινωνικό ιστό και να διαβρώνει τα ήθη, με παιχνίδια μεμονομένης χρήσης αλλά και εμπόλεμης κατάστασης με τη χρήση βίας.

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται τόσο ραγδαία, με την κλιματική αλλαγή να μας καταποντίζει,δυο πολέμους να μαίνονται και την διάβρωση των κοινωνικών και ηθικών αξιών, την ταχύρρυθμη ανάπτυξη της Τεχνολογίας, την 5η Βιομηχανική Επανάσταση, οφείλουμε να απασχολούμε ευχάριστα και διαδραστικά τα παιδιά μας, μέσω της βιωματικής μάθησης καιτης συμβουλευτικής καθοδήγησης.

Η Αγρωγή συντονισμένη με τα παραπάνω παρέχει ένα πλέγμα προστασίας στα παιδιά από φροντιστές και εκπαιδευτικούς που σαν δευτεροι γονεις, χωρίς να θέλουμε να υποκλέψουμε το ρόλο κανενός, ενισχύει τα παιδιά προς την κατεύθυνση αυτή.