Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2024 20:54

Το Ταμείο Ανάκαμψης στην Πελοπόννησο

Το Ταμείο Ανάκαμψης στην Πελοπόννησο

 

Του Παναγιώτη Ε. Νίκα, τέως περιφερειάρχη Πελοποννήσου

 

Το ταμείο ανάκαμψης των 35 δις και πλέον  για την χώρα μας και με ανάλογα  με τον πληθυσμό  τους ποσά προς κάθε χώρα της Ε.Ε.  αποτελεί δάνειο  από τον ευρωπαϊκό τραπεζικό μηχανισμό, με εξόχως ελκυστικούς όρους  και με σκοπό την αντιμετώπιση των προβλημάτων της πανδημίας,  τον εκσυγχρονισμό των δομών της οικονομίας, τη  βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη.

Προφανώς, υπάρχουν γενικοί κανόνες για όλες τις χώρες-μέλη, αλλά και η ευχέρεια σε κάθε χώρα να αποφασίσει για τη διάθεση του συγκεκριμένου ποσού, με τρόπο που να επιλύει δικά της και συγκεκριμένα προβλήματα, τα οποία αποτελούν εμπόδιο στην πρόοδό της και τη σύγκλιση των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Δεν θα αναφερθούμε σήμερα στις επιλογές για τη χρηματοδότηση της ιδιωτικής οικονομίας  και των επιχειρήσεων (που λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος) ούτε σε έργα ή δράσεις που συνδέονται με την υγεία, την πρόνοια, την ψηφιακή μετάβαση ή τον πολιτισμό. Η αναφορά θα γίνει σε εγκεκριμένα, μελετημένα και δημοπρατημένα από την προηγούμενη περιφερειακή (από το 2022 ) δημόσια έργα για την Πελοπόννησο, για τα οποία χρειάσθηκε σχεδιασμός, διεκδίκηση, εργώδεις προσπάθειες για την ωρίμανση  και αξιολόγηση  προτεραιοτήτων, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής μας, που είναι πράγματι πολλές και χρονίζουσες. Συγκεκριμένα:

 

Α. Χρηματοδότηση και κατανομή ποσού 20.000.000 ευρώ μέσω υπουργείου εσωτερικών, όπου εντάχθηκαν, μελετήθηκαν και δημοπρατήθηκαν τα παρακάτω έργα.

1.ΚΟΡΙΝΘΙΑ: Κατασκευή τριών ισόπεδων κόμβων στην Κόρινθο (παλιά εθνική και ΄Αγιοι Θεόδωροι), προϋπολογισμό 5.000.000  ευρώ περίπου.                                

2.ΑΡΓΟΛΙΔΑ: Κατασκευή ισόπεδου κόμβου στα Φίχτια, προϋπολογισμό 2.800.000  ευρώ περίπου.

3.ΛΑΚΩΝΙΑ: Βελτίωση δρόμου προς Κροκεές και Μονεμβάσια, προϋπολογισμό 6.000.000 ευρώ περίπου και 4 και 5. ΑΡΚΑΔΙΑ και ΜΕΣΣΗΝΙΑ: Έργα αναβάθμισης του εθνικού οδικού δικτύου τους, με προϋπολογισμό 3,.000.000+3.000.000 ευρώ περίπου.

 

Β΄. Χρηματοδοτηση 45.241.000 ευρώ μέσω  υπουργείου υποδομών

Αυτό το ποσό δημοπρατήθηκε από την Περιφέρεια και έχει κατανεμηθεί  ισόποσα με το ποσό των 9.000.000 ευρώ σε κάθε ένα από τους πέντε Νομούς  της για τη βελτίωση του εθνικού τους δικτύου.

 

Γ. Χρηματοδότηση 5.000.000 ευρώ για την ανάδειξη  της παλιάς σιδηροδρομικής γραμμής:ΚΟΡΙΝΘΟΣ – ΒΕΛΟ σε περιβαλλοντικό πάρκο.

Κάθε καλόπιστος πολίτης και ιδιαίτερα ο γνώστης της περιφέρειας Πελοποννήσου, με το χειρότερο ίσως οδικό δίκτυο στη χώρα, θα διαπιστώσει πως τα παραπάνω 65 εκατομμύρια ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης για το οδικό δίκτυο δεν αρκούν για τη στοιχειώδη βελτίωσή του. Αν μάλιστα λάβουμε  υπόψη πως στο νέο ΕΣΠΑ υπάρχουν μόνο 3Ο εκατ. ευρώ για εντάξεις νέων οδικών έργων, κατανοούμε όλοι ότι η Πελοπόννησος θα εξακολουθήσει να έχει προβληματικό οδικό δίκτυο, με όλα τα αρνητικά που αυτό συνεπάγεται  για την οικονομική και την κοινωνική ανάπτυξή της.

Το σύνολο των χρημάτων του Ταμείου (επαναλαμβάνω ότι τα χρήματα είναι  δανεικά) δεν έχει ακόμα διατεθεί, παρότι τα χρονικά περιθώρια απορρόφησης στενεύουν και η ελπίδα παράτασης δεν είναι καθόλου βέβαιη. Βέβαιο είναι  όμως πως η ανάκαμψη χρειάζεται κατεπειγόντως ΚΑΙ έργα δημόσιου χαρακτήρα, που για την Πελοπόννησο απόλυτη προτεραιότητα έχουν  η αναβάθμιση του οδικού δικτύου (υπάρχουν αρκετές ώριμες ή σε διαδικασία ωρίμανσης μελέτες) και η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου.

Στην κατανομή των πόρων του ταμείου ανάκαμψης είναι γνωστό πως δεν υπήρξε διαδικασία δημόσιου διαλόγου, ιδιαίτερα για τις στοχεύσεις και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση  τους. Και εδώ επικράτησαν οι παρεμβάσεις, οι πιέσεις, η πολιτική ισχύς, τα ρουσφέτια και οι ισορροπίες, συνήθεις δηλαδή και προφανώς απαράδεκτες καταστάσεις του πολιτικού μας βίου.

Υπάρχει όμως καιρός για διεκδίκηση επιπλέον πόρων και έργων κι αυτό αποτελεί καθήκον  και χρέος των Πελοποννησίων Βουλευτών και των εκπροσώπων της περιφέρειας, ώστε να υπάρξει και για την Πελοπόννησο ΑΝΑΚΑΜΨΗ.

Με την ολοκλήρωση της διάθεσης των πόρων του ταμείου και της ένταξης των έργων, θα μετρηθούν τα μερίδια κάθε περιφέρειας και θα αξιολογηθούν δράσεις και  αποτελέσματα . Και  τότε καμία συμπεριφορά σε πολιτικό επίπεδο των Πελοποννησίων δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένη.

 

pan.e.nikas@gmail.com