Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου 2023 19:13

Εξυπνος οικισμός

Με την αξιοποίηση των οπτικών ινών του «Έξυπνου Οικισμού» της Καλαμάτας ασχολείται κάποιος ή υπάρχει σιωπηρή συμφωνία να παραμένουν θαμμένα εκατομμύρια ευρώ;

Για την προστασία του δημόσιου χρήματος από την ελληνική δικαιοσύνη δεν ρωτάμε. Είμαστε βέβαιοι ότι οι δικαστές και οι δικηγόροι ασχολούνται με σπουδαιότερα θέματα από την προστασία του δημόσιου χρήματος.
Θ.Λ.