Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2024 21:01

Ελπίζουμε να αποκατασταθεί

 

Μια τρύπα έχει μείνει ανοιχτή στο διανοιγμένο τμήμα της οδού Βουλγαροκτόνου, στην Παραλία Καλαμάτας.

Η εντύπωση που δημιουργείται, είναι ότι δεν εξυπηρετεί κάποιο σκοπό. Το επισημαίνουμε και φωτογραφικά, με την ελπίδα να αποκατασταθεί, αν η εντύπωση είναι αληθινή.

Γ.Σ.