Τρίτη, 09 Ιουλίου 2024 18:32

Θα δοθεί τέλος σε αυτή την εικόνα;

Θα δοθεί τέλος σε αυτή την εικόνα;

Για τον σκουπιδότοπο - μπαζότοπο της ντροπής στη Μικρομάνη, στον περιμετρικό δρόμο του χωριού δίπλα στο Αεροδρόμιο Καλαμάτας και απέναντι από τον Άρι, θα γίνει τίποτα;

Είναι από την εποχή των κοινοτήτων και του Δήμου Θουρίας και παρότι κατά καιρούς καθαρίζεται, η εικόνα της βρομιάς και της ρύπανσης επανέρχεται και κυριαρχεί. Θα ασχοληθεί ο Δήμος Καλαμάτας και κάθε άλλη αρμόδια τοπική αρχή σοβαρά, για να δοθεί ένα τέλος σε αυτή την εικόνα;
Γ.Σ.