Τετάρτη, 03 Απριλίου 2024 19:30

ΕΛΣΤΑΤ: Η οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα μειώθηκε κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες από το 2015

Γράφτηκε από την

Κατά 2,4 ποσοστιαίες μονάδες μειώθηκε η οικονομική ανισότητα στη χώρα από το 2015 (34,2% το 2015), σύμφωνα με την έρευνα εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών το 2023, με περίοδο αναφοράς εισοδήματος το 2022, από την ΕΛΣΤΑΤ.

Παράλληλα, ο συντελεστής Gini (Δείκτης Άνισης Κατανομής Εισοδήματος) εκτιμήθηκε το 2023 σε 31,8%, σημειώνοντας αύξηση κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022.

Το παραπάνω ποσοστό, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ερμηνεύεται ως εξής: εάν επιλέξουμε δύο τυχαία άτομα του πληθυσμού, αναμένουμε ότι το εισόδημά τους θα διαφέρει κατά 31,8% του μέσου ισοδύναμου διαθέσιμου εισοδήματος.

Επίσης, τα στοιχεία της κατανομής του εισοδήματος σε τεταρτημόρια εκφράζουν το ποσοστό του συνολικού εθνικού ισοδύναμου εισοδήματος που κατέχει κάθε ένα από τέσσερα (ίσα) τμήματα του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, εάν κατατάξουμε τα άτομα του πληθυσμού σε αύξουσα σειρά με βάση το εισόδημά τους (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο) και στη συνέχεια χωρίσουμε τον πληθυσμό σε τέσσερα ίσα μέρη (με βάση τον συνολικό αριθμό των ατόμων), προκύπτουν τα εξής:

  • το 25% του πληθυσμού στο 1ο τεταρτημόριο, με το χαμηλότερο εισόδημα, κατέχει το 10,4% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, ποσοστό αυξημένο κατά 0,1 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022.
  • το 25% του πληθυσμού στο 4ο τεταρτημόριο, με το υψηλότερο εισόδημα, κατέχει το 45,7% του συνολικού εθνικού διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, ποσοστό αυξημένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022.
  • το 50% του πληθυσμού στο 2ο και 3ο τεταρτημόριο, με μεσαία εισοδήματα, κατέχουν το 44% του εθνικού διαθέσιμου εισοδήματος, ποσοστό μειωμένο κατά 0,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2022.
  • το υψηλότερο ατομικό ετήσιο ισοδύναμο εισόδημα για το 1ο τεταρτημόριο ανέρχεται σε 7.030 ευρώ.
  • το χαμηλότερο ατομικό ετήσιο ισοδύναμο εισόδημα για το 4ο τεταρτημόριο ανέρχεται σε 13.850 ευρώ.


NEWSLETTER