Δευτέρα, 20 Μαρτίου 2023 22:14

Γ. Γεωργαντάς: Να ληφθούν μέτρα για την οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού στόλου

Γράφτηκε από την
Γ. Γεωργαντάς: Να ληφθούν μέτρα για την οικονομική βιωσιμότητα του αλιευτικού στόλου

Τη δέσμευση της ελληνικής κυβέρνησης για την τήρηση των ανακοινώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την επίτευξη της βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας του τομέα της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών υπογράμμισε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Γεωργαντάς κατά την τοποθέτησή του στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που έλαβε χώρα στις Βρυξέλλες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ, ο κ. Γεωργαντάς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις επιπτώσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι αλιείς λόγω των συνεχιζόμενων κρίσεων και οικονομικών επιβαρύνσεων και επισήμανε ότι λόγω της ιδιαιτερότητας της Μεσογείου τα όποια μέτρα δεν μπορούν να εφαρμοστούν με τον ίδιο τρόπο.

«Η Μεσόγειος είναι μία κλειστή θαλάσσια λεκάνη και την ίδια ώρα ασκείται πίεση στα αποθέματα από τρίτες χώρες, που δεν εφαρμόζουν τις περιοριστικές πολιτικές μας. Μάλιστα, αυξάνουν την αλιευτική ικανότητα του στόλου τους και εμείς οι ίδιοι διαπιστώνουμε ότι διενεργούν παράνομη και καταχρηστική αλιεία, γεγονός που αποδεικνύεται από τις χιλιάδες διοπτεύσεις τις οποίες η Ελλάδα έχει υποβάλλει στην Επιτροπή» είπε ο κ. Γεωργαντάς και πρόσθεσε ότι «αν δε συμμορφωθούν τα τρίτα κράτη με τις κοινές υποχρεώσεις, τότε με βεβαιότητα τα μέτρα θα καταστούν αναποτελεσματικά».

Όσον αφορά στην επίτευξη του στόχου της Μέγιστης Βιώσιμης Απόδοσης και τη μείωση της πίεσης στα αλιευτικά αποθέματα, η χώρα μας όπως είπε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση όπως την ανάπτυξη των υδατοκαλλιεργειών η οποία θα συμβάλει στην επισιτιστική ασφάλεια και ζήτησε τη λήψη μέτρων προκειμένου ο αλιευτικός μας στόλος να είναι οικονομικά βιώσιμος.

Σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι γεωργικές αγορές μετά την ρωσική εισβολή στη Ουκρανία ο κ. Γεωργαντάς επισήμανε ότι οι τομείς με τις μεγαλύτερες απώλειες λόγω τιμών εισροών είναι αυτοί των μεταποιημένων οπωροκηπευτικών και της κτηνοτροφίας και πρόσθεσε ότι μετά από αυτές τις εξελίξεις καθίσταται δύσκολη η υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου της ΚΑΠ καθώς οι δράσεις και επενδύσεις που έχουν προγραμματιστεί προσκρούουν στον πληθωρισμό.

Όσον αφορά στα θέματα εμπορίου αυτό που τονίστηκε είναι ότι ο στόχος της διαφοροποίησης των αγορών της Ε.Ε., είναι απαραίτητο να συμβαδίζει και με τη στρατηγική μας αυτονομία, που πρέπει να είναι και ο πρωταρχικός στόχος μας, ώστε να διασφαλιστεί η μελλοντική μας επισιτιστική ασφάλεια.

Όσον αφορά στις γεωργικές και δασοκομικές πτυχές για την αποκατάσταση της φύσης ο Έλληνας υπουργός τόνισε ότι για να διασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και ανθεκτικότητα απαιτούνται μαζικές επενδύσεις και στήριξη του γεωργικού τομέα, συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδοτικής στήριξης χρηματοδότηση πέρα από τα κονδύλια της ΚΑΠ.

Τέλος, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, όσον αφορά στην αναθεώρηση της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους επικονιαστές ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων τόνισε ότι στην Ένωση, το 84% των καλλιεργούμενων φυτών εξαρτώνται από αυτούς και 15 δισ. ευρώ περίπου της ετήσιας γεωργικής παραγωγής της Ένωσης αποδίδεται άμεσα σε αυτούς. Για να αναστραφεί η παρατηρούμενη τάση μείωσής τους, το ελληνικό στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ αποτελεί κύριο μέσο, μέσω μέτρων όπως η βιολογική γεωργία, η διατήρηση και η ανάπτυξη χαρακτηριστικών του τοπίου, η γεωργοδασοκομία και η μειωμένη χρήση φυτοφαρμάκων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER