Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023 14:57

Ρυθμίσεις για ζητήματα συγχώνευσης Αγροτικών Συνεταιρισμών σε τροπολογία ΥΠΑΑΤ

Γράφτηκε από την
Ρυθμίσεις για ζητήματα συγχώνευσης Αγροτικών Συνεταιρισμών σε τροπολογία ΥΠΑΑΤ

Αλλαγές σε ό,τι αφορά τις συγχωνεύσεις συνεταιρισμών περιλαμβάνεται σε τροπολογία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για το «Ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο για την οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού - ΔΗΜΗΤΡΑ, σύσταση και λειτουργία φορέα διαχείρισης Παραδοσιακού Ελαιώνα 'Αμφισσας και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της αγροτικής ανάπτυξης».

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, αρχικά θα δίνεται η δυνατότητα απορρόφησης Αγροτικών Συνεταιρισμών που δεν λειτουργούν, από ήδη υφιστάμενο Αγροτικό Συνεταιρισμό, μετά από σχετική απόφαση της εποπτεύουσας Αρχής με σκοπό την αξιοποίηση της περιουσίας τους.

Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα σε αγροτικούς Συνεταιρισμούς που ουδέποτε προχώρησαν σε εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΜΑ), αλλά απέκτησαν νομική προσωπικότητα λόγω της καταχώρισης του καταστατικού τους στο Βιβλίο Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρούνταν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία, και παρέμειναν ανενεργοί, να λυθούν και να τεθούν σε εκκαθάριση, προκειμένου να εκποιηθεί η περιουσία τους.

ΑΠΕ


NEWSLETTER