Παρασκευή, 27 Μαϊος 2016 14:22

Νέα κινητή αστυνομική μονάδα στην Αρκαδία (φωτογραφίες)

Γράφτηκε από την
Νέα κινητή αστυνομική μονάδα στην Αρκαδία (φωτογραφίες)

 

Με μία επιπλέον Κινητή Αστυνομική Μονάδα (Κ.Α.Μ.) ενισχύθηκε η Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας.

 

 

Με την ενίσχυση αυτή, θα επιχειρούν πλέον στην Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας, δύο Κινητές Αστυνομικές Μονάδες καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο τμήμα των απομακρυσμένων περιοχών, με σκοπό την ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων τους, σε καθημερινή βάση.

Στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Πελοποννήσου, ο θεσμός της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας, ξεκίνησε στην Αρκαδία την 27.4.2015 και στη Κορινθία την 24.8.2015 και τα αποτελέσματα της δραστηριότητάς του εκτιμώνται ως ιδιαίτερα θετικά, ενώ ανάλογη είναι και η ανταπόκριση των πολιτών και των Τοπικών Φορέων. 

Υπενθυμίζεται ότι, οι Κινητές Αστυνομικές Μονάδες είναι διαμορφωμένα οχήματα με κατάλληλο εξοπλισμό, που στελεχώνονται από μεικτό κλιμάκιο τριών ενστόλων αστυνομικών (τάξης, ασφάλειας και τροχαίας) και ακολουθούν εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιπολίας, σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας επιτόπιες υπηρεσίες στους πολίτες. 

Παρουσίαση 

Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην έδρα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας στην Τρίπολη, για την ενίσχυση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας με μία επιπλέον Κινητή Αστυνομική Μονάδα, μίλησαν διαδοχικά ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου, Ταξίαρχος Αδαμάντιος Μητρόπουλος και ο Διευθυντής Αστυνομίας Αρκαδίας, Ταξίαρχος Δημήτριος Τριγώνης.  

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου, Ταξίαρχος Αδαμάντιος Μητρόπουλος, ανέφερε στην ομιλία του τα εξής:

"Αγαπητοί προσκεκλημένοι Καλησπέρα σας,

Από την (23.5.2016) η Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας, ενισχύθηκε με μία επιπλέον Κινητή Αστυνομική Μονάδα, η οποία και αυτή θα κινείται σε τμήματα απομακρυσμένων περιοχών της Αρκαδίας, παρέχοντας επιτόπια εξυπηρέτηση στους πολίτες των περιοχών αυτών. 

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι, η Κινητή Αστυνομική Μονάδα, είναι ειδικά διαμορφωμένο όχημα, με κατάλληλο εξοπλισμό, που στελεχώνεται από μεικτό κλιμάκιο τριών ενστόλων αστυνομικών (τάξης, ασφάλειας και τροχαίας) και ακολουθεί εβδομαδιαίο πρόγραμμα περιπολίας, σε απομακρυσμένες περιοχές, παρέχοντας επιτόπιες υπηρεσίες στους πολίτες.

Τόσο η λειτουργία των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων που ήδη υπάρχουν στις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αρκαδίας και Κορινθίας από τον μήνα Απρίλιο και τον μήνα Αύγουστο του 2015, αντίστοιχα, όσο και η ενίσχυση της Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας με μία επιπλέον Κινητή Αστυνομική Μονάδα, εντάσσονται στο συνολικότερο σχέδιο του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, που ονομάζεται Α.Ε.Τ.Ο.Σ. «Αστυνόμευση, Επιτήρηση Τοπικών Οικισμών και Συνόρων» και αποστολή τους είναι η συμπλήρωση της οργανωμένης αστυνομικής δράσης, ιδίως σε θέματα γενικής αστυνόμευσης, μέσω της διενέργειας περιπολιών και της παροχής εξυπηρέτησης στους πολίτες και ειδικότερα:

 • στην αμεσότερη διεκπεραίωση ζητημάτων, καθημερινού χαρακτήρα και στην άμεση παροχή αστυνομικών υπηρεσιών στους πολίτες,
 • στην καταγραφή και διεκπεραίωση ιδιαίτερων προβλημάτων στην περιοχή δραστηριοποίησής τους,
 • στην ανάπτυξη σχέσεων επικοινωνίας και συνεργασίας και στην παροχή πληροφοριών, οδηγιών, συμβουλών κ.λπ. στους πολίτες,
 • στον εντοπισμό προβλημάτων της τοπικής κοινωνίας και των παραγόντων που τα προκαλούν, καθώς και στην αντιμετώπιση παράνομων δραστηριοτήτων ή θεμάτων που τυγχάνουν αστυνομικής διερεύνησης,
 • στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, στο πλαίσιο της ενιαίας και συνολικής πολιτικής αστυνόμευσης, σε εναρμόνιση με τα σύγχρονα Ευρωπαϊκά Αστυνομικά Πρότυπα.

Ο τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας τους, βασίζεται στους ακόλουθους άξονες: 

 • διαμόρφωση μιας νέας αστυνομικής πραγματικότητας, όπου η Αστυνομία μεταβαίνει με δική της πρωτοβουλία στον πολίτη, 
 • συμπληρωματική - εναλλακτική αναβάθμιση του αστυνομικού έργου, 
 • επαναπροσδιορισμός της τοπικής αρμοδιότητας των αστυνομικών Υπηρεσιών, 
 • ικανοποίηση των αναγκών και προσδοκιών των πολιτών, 
 • απάντηση στο χρόνιο αίτημα των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την αδυναμία πρόσβασης στις αστυνομικές Υπηρεσίες, 
 • έμπρακτη αστυνομική παρουσία σε περισσότερες τοπικές κοινωνίες ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές, 
 • αποφυγή ταλαιπωρίας μετάβασης στις αστυνομικές Υπηρεσίες των ηλικιωμένων, κυρίως, ατόμων καθώς και άλλων ευπαθών ομάδων. 

Τα αποτελέσματα της λειτουργίας των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, που ήδη υπάρχουν στην Αρκαδία και στην Κορινθία, εκτιμώνται ως ιδιαίτερα θετικά.

Το προσωπικό των Μονάδων αυτών εκτός των άλλων, συνέβαλε στην ουσιαστικότερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών. Έδωσε σε αυτούς τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές, όπως για την πρόληψη έκνομων ενεργειών, την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την αντιμετώπιση δυσμενών και ακραίων καιρικών φαινομένων και τη ρύθμιση θεμάτων ευρύτερου αστυνομικού ενδιαφέροντος. Επίσης παρείχε πληροφορίες και υποστήριξη για ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες στην καθημερινότητα τους όπως ενημέρωση σχετικά με δικαιολογητικά για την έκδοση ταυτοτήτων, διαβατηρίων, αδειών κατοχής όπλων, βεβαίωση ιδιόχειρου υπογραφής κ.α.. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα γενικότερα θετικά αποτελέσματα του θεσμού των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, την μεγάλη έκταση που καλύπτει η Διεύθυνση Αστυνομίας Αρκαδίας και τον μεγάλο ορεινό όγκο αυτής, η πολιτική και φυσική Ηγεσία του Σώματος την ενίσχυσε, με μία ακόμη Κινητή Αστυνομική Μονάδα. 

Εκφράζω τη βεβαιότητά μου, για την επιτυχημένη δράση της Μονάδας αυτής.

Σας ευχαριστώ πολύ."

Ο Διευθυντής Αστυνομίας Αρκαδίας, Ταξίαρχος Δημήτριος Τριγώνης, ανέφερε στην ομιλία του τα εξής:

"Αγαπητοί προσκεκλημένοι θα ήθελα να σας καλωσορίσω και εγώ με την σειρά μου στη σημερινή εκδήλωση.

Αρχικά, θέλω να συγχαρώ το προσωπικό που στελεχώνει την ήδη υπάρχουσα Κινητή Αστυνομική Μονάδα, για τη συμβολή του τόσο στην ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας στις απομακρυσμένες περιοχές της Αρκαδίας, όσο και στην ανάπτυξη μιας φιλικής και ανθρώπινης προσέγγισης των πολιτών, σε καθημερινή βάση, αλλά και να εκφράσω τη βεβαιότητά μου για την επίσης επιτυχημένη δράση και της νέας Κινητής Αστυνομικής Μονάδας.

Με τη λειτουργία αυτής της επιπλέον Κινητής Αστυνομικής Μονάδας, προστέθηκαν στον τομέα κίνησης και αστυνόμευσης των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων, ακόμη 55 τοπικές κοινότητες του ορεινού όγκου της Αρκαδίας".

Τα δρομολόγια που θα ακολουθεί η κάθε Κινητή Αστυνομική Μονάδα στην Αρκαδία, διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ

Α΄  ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Α΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας)

Καστρί, Ωριά, Καράτουλα, Περδικόβρυση, Άγιος Πέτρος, Άγιος Ιωάννης, Πλατάνα, Στόλος και Φούντωμα.

 

Β΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Νότιας Κυνουρίας)

Λεωνίδιο, Παλαιοχώρι, Άγιος Βασίλειος, Πλατανάκι και Κοσμάς.

 

Γ΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμων Τρίπολης και Γορτυνίας)

Παναγίτσα, Κώμη, Δάρα, Πράσινο, Δρακοβούνι, Θεόκτιστο, Κερπινή, Αμυγδαλιά, Βαλτεσινίκο, Λάστα, Ράδου, Μαγούλιανα, Νυμφασία και Καμενίτσα. 

 

Δ΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Γορτυνίας)

Λευκοχώρι, Σταυροδρόμι, Δόξα, Άγιος Ιωάννης, Χρυσοχώρι, Πυρρής, Λιοδώρα, Τουμπίτσι, Ράχες, Χώρα, Ελαία, Νεοχώρι και Λιβαδάκι.

 

Ε΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμων Τρίπολης και Βόρειας Κυνουρίας)

Άνω Δολιανά, Μεσσοράχη, Βούρβουρα, Πηγαδάκια, Κερασιά, Βλαχοκερασιά, Μάναρη και Κολλίνες, 

 

ΣΤ΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Γορτυνίας)

Σέρβου, Λυκούρεση, Ψάρι, Παλούμπα, Σαρακίνι, Λυσαρέα, Όχθια, Κοκκινόραχη, Αετοράχη, Σταυροδρόμι, Καλλιάνι, Φαναράκι και Καστράκι.

 

Β΄ΚΙΝΗΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Α΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμων Τρίπολης και Μεγαλόπολης)

Δόριζα, Αραχαμίτα, Κουβέλια, Καλτεζιές, Πάπαρης, Αγριακώνα, Σκορτσινός, Πετρίνα, Λεοντάρι, Ποταμιά, Καμάρα, Άκοβος, Γούπατα, Δυράχι και Τουρκολέκα

 

Β΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας)

Παραδείσια, Χράνοι, Βελιγοστή, Ίσαρη, Βάστα, Καρύταινα, Ζώνη, Παλαμάρι, Ψάρι, Σύρνα, Ελληνικό, Λυκόσουρα, Λύκαιο, Καστανοχώρι, Κυπαρίσσια και Καρυές.

 

Γ΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Βόρειας Κυνουρίας)

Αγία Σοφία, Ελαιοχώρι, Χάραδρος, Πλάτανος, Σίταινα, Καστάνιτσα, Πραστός και Αρκαδικό Χωριό. 

 

Δ΄  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Νότιας Κυνουρίας)

Λεωνίδιο, Πούληθρα, Τσιτάλια, Πηγάδι, Αμυγδαλιά, Πελετά, Βλησιδιά, Κουνουπιά και Μαρί.

 

Ε΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμου Γορτυνίας)

Πουρναριά, Μουριά, Βάχλια, Δήμητρα, Κοντοβάζαινα, Βελημάχι, Παραλογγοί, Καρδαρίτσι, Βιδιάκι, Μοναστηράκι και Βούτσης.

 

ΣΤ΄ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ, (περιοχή αρμοδιότητας Δήμων Μεγαλόπολης και Γορτυνίας)

Καρύταινα, Ατσίχολος, Βλαχόραφτης, Κρυονέρι, Ριζοσπηλιά, Κοκκοράς, Ράπτης, Αράχοβα, Μελισσόπετρα, Ζάτουνα και Βλόγγος.

Σημειώνεται ότι στην παρουσίαση παρευρέθηκαν, ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ο Περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πελοποννήσου Αρχιπύραρχος Χαράλαμπος Χιώνης, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Τρίπολης Αναστάσιος Κακλαμάνος, ο αντιδήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας Γεώργιος Κουτρουμπής, καθώς και εκπρόσωποι των Στρατιωτικών Αρχών.   


NEWSLETTER