Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021 09:19

Το ΣτΕ δίνει λύση στους δασικούς χάρτες με δύο ιστορικές αποφάσεις

Γράφτηκε από την
Το ΣτΕ δίνει λύση στους δασικούς χάρτες με δύο ιστορικές αποφάσεις

Με δύο ιστορικές αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), μπαίνει τέλος, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, στα προβλήματα που προκάλεσαν οι πρόχειρα και βιαστικά αναρτημένοι δασικοί χάρτες.

Σύμφωνα με τις αποφάσεις 1364-5/2021 του ΣτΕ, «οι δασικοί χάρτες δεν θα καταρτίζονται, πλέον, βάσει αποκλειστικώς των αεροφωτογραφιών (ιστορικής και σύγχρονης), θα λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη κατά την κατάρτισή τους όλες οι πολιτειακές πράξεις (κυρίως ατομικές διοικητικές πράξεις καλυπτόμενες από το τεκμήριο νομιμότητας), ενώ για πρώτη φορά εντάσσεται στη διαδικασία κατάρτισης το χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που ουσιαστικά είναι ο σύγχρονος θεματικός χάρτης αποτύπωσης και καταγραφής των αγροτικών γαιών και όχι μόνο».

Οι αποφάσεις αυτές ελήφθησαν μετά από προσφυγή των Γεωπονικών Συλλόγων των Νομών Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Φθιώτιδας - Ευρυτανίας. Στην κοινή τους ανακοίνωση οι σύλλογοι αναφέρουν: «Η Ολομέλεια του ΣτΕ με τις αποφάσεις 1364-5/2021 αφουγκράστηκε την αγωνία των Γεωπονικών Συλλόγων των Νομών Μαγνησίας, Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων Φθιώτιδας - Ευρυτανίας, έβαλε τέλος στην ταλαιπωρία και την αναστάτωση χιλιάδων πολιτών που κατέχουν αγροτικές γαίες και επιβεβαίωσε την άποψή μας πως, πράγματι, οι αγροτικές γαίες (κτηνοτροφικές και καλλιεργήσιμες) είναι πολύτιμες για το εθνικό συμφέρον. Ταυτίζονται με το συμφέρον των πολιτών, είτε ασχολούνται και βιοπορίζονται από την αγροτική οικονομία, είτε των υπολοίπων ως κατόχων, χρηστών, καταναλωτών ή εμμέσως ωφελούμενων της αγροτικής παραγωγικής δραστηριότητας, της καλλιέργειας της γης, της κτηνοτροφίας». Και εξηγούν:

«Συνοπτικά, με τις αποφάσεις της η μείζονα Ολομέλεια του ΣτΕ αναγνωρίζει τη συνταγματικότητα των προαναφερθεισών διατάξεων και τη στοχευμένη προσπάθεια ορθής αναμόρφωσης των εσφαλμένων δασικών χαρτών βάσει του άρθρου 48 του ν 4685/2020:

1. Επικυρώνει την ΥΑ και το άρθρο 48 του ν. 4686 ορίζοντας ότι πλέον οι δασικοί χάρτες θα καταρτιστούν και οι αναρτηθέντες - μερικώς κυρωθέντες θα αναμορφωθούν, όχι βάσει μόνο της φωτοερμηνείας των

δυο αεροφωτογραφιών και των πράξεων της Δασικής Υπηρεσίας, αλλά, αφού ληφθούν υπόψη και οι πράξεις της διοίκησης, διά των οποίων άλλαξε η χρήση των εκτάσεων από δασική και αφιερώθηκε σε άλλη μη δασική, όπως ορίζει η εκδοθείσα κατ εφαρμογή της παρ. 11 του ανωτέρω άρθρου, με αριθμό 64663/2956/03.07.2020 (Β’ 2773) Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στα άρθρα 1 και 2 της οποίας απαριθμούνται οι διοικητικές πράξεις των παραγράφων 6ζ’και 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979, που οφείλεται να συμπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες.

2. Τονίζει πως οι εκτάσεις, οι οποίες έχουν αφιερωθεί με πολιτειακές πράξεις στην αγροτική χρήση πριν από το Σύνταγμα του 1975, αποσυνδέονται από τη δασική νομοθεσία, εφόσον εξακολουθούν να καλλιεργούνται, όχι μόνο από τους διαδόχους όσων είχαν αποκατασταθεί, αλλά και από τους διαδόχους των τότε ιδιοκτητών.

3. Εντάσσει στην διαδικασία ελέγχου της διατήρησης της αγροτικής χρήσης την λήψη υπόψη του χαρτογραφικού ψηφιακού υποβάθρου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

4. Εξαιρεί από τη δασική νομοθεσία περιοχές που έχουν εγκατασταθεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ακόμη και μετά το Σύνταγμα του 1975, εφόσον η ίδρυσή τους έχει επιτραπεί βάσει διοικητικών πράξεων.

5. Ρυθμίζει τα ζητήματα των περιοχών που καταλαμβάνονται από εγκεκριμένα σχέδια πόλεων ή περιλαμβάνονται εντός οικισμών, τα όρια των οποίων έχουν καθοριστεί με διοικητικές πράξεις, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έστω και μετά την ισχύ του Συντάγματος του 1975.

6. Τέλος, το Δικαστήριο ομοφώνως επιβεβαιώνει την ισχύουσα νομολογία του περί χρονικής προτεραιότητας του Δασολογίου έναντι του Κτηματολογίου, υπό την έννοια ότι η κτηματογράφηση πρέπει να στηρίζεται σε αξιόπιστους δασικούς χάρτες».

* Διαβάστε αναλυτικά τις αποφάσεις της Ολομέλειας του ΣτΕ EΔΩ


NEWSLETTER