Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019 18:59

Αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών στη ΔΕΥΑΚ

Γράφτηκε από την
Αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών στη ΔΕΥΑΚ

 

Από σήμερα έως και την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου θα γίνονται από τη ΔΕΥΑ Καλαμάτας αιτήσεις από τους καταναλωτές που ενδιαφέρονται να υπαχθούν σε καθεστώς ρυθμίσεων των οφειλών τους προς τη δημοτική επιχείρηση.

Στη σχετική ανακοίνωση της ΔΕΥΑΚ διευκρινίζεται ότι οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν στις ευνοϊκές ρυθμίσεις του νόμου 4611/2019, ο οποίος δίνει τη δυνατότητα έως και 100 ισόποσων δόσεων για την εξόφληση του χρέους τους. Στη ρύθμιση αυτή μπορούν να υπαχθούν τόσο οι οφειλέτες των οποίων οι οφειλές βρίσκονται ήδη σε διακανονισμό, όσο και αυτοί των οποίων οι προηγούμενες ρυθμίσεις έχουν ακυρωθεί.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου, προβλέπεται: α) Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 20 ευρώ. β) Απαλλαγή από τις προσαυξήσεις από 50% έως 100% ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων. γ) Μηνιαία προσαύξηση 5% για κάθε καθυστερούμενη δόση και δ) Κατάργηση της ρύθμισης αν δεν εξοφλούνται οι τρέχοντες λογαριασμοί και η καθυστέρηση εξυπηρέτησης της οφειλής είναι μεγαλύτερη από 3 μήνες.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι στην ΔΕΥΑΚ είναι αντίγραφο ενός λογαριασμού ύδρευσης και ένα οποιοδήποτε έγγραφο της ΔΟΥ που θα πιστοποιεί τον ΑΦΜ τους. Επιπλέον πληροφορίες παρέχονται στα τηλέφωνα 27210 63147, 27210 63154, 27210 63150 και 27210 63163.


NEWSLETTER