Τρίτη, 22 Ιανουαρίου 2013 12:48

Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τη "Δράση κατά τη Φτώχειας" για ευπαθείς ομάδες στη Μεσσηνία

Γράφτηκε από την
Πρόσκληση ενδιαφέροντος από τη "Δράση κατά τη Φτώχειας" για ευπαθείς ομάδες στη Μεσσηνία

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη "Δράση κατά της Φτώχειας" ενημερώνει και καλεί τους κατοίκους της Μεσσηνίας που είναι άνεργοι και εντάσσονται στις εξής ευπαθείς κοινωνικές ομάδες:

 

  • Άτομα ευρισκόμενα σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούμενα από φτώχεια,

  • Άτομα με αναπηρίες,

  • Μακροχρόνια άνεργοι -για διάστημα περισσότερο των 12 μηνών- άνω των 45 ετών με χαμηλά τυπικά προσόντα,

  • Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών,

  • Πρώην χρήστες ουσιών

να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής για την ένταξη τους στις δράσεις της Πράξης «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» που υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ».

 

Οι ωφελούμενοι θα συμμετάσχουν στις εξής δράσεις:

  • Επαγγελματική κατάρτιση (το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 70 ωρών και επιδοτείται με 6 €/ώρα)

  • Επιμόρφωση

  • Πιστοποίηση προσόντων και δεξιοτήτων

  • Εκπαιδευτική πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις

  • Συμβουλευτική υποστήριξη

 

Οι ωφελούμενοι θα υποστηριχθούν μέσω του τοπικού σχεδίου για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας, την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πληροφορούνται για τα δικαιολογητικά και να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από τα γραφεία της: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΟΤΑ (ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ), Ομήρου και Μαιζώνος 50, Καλαμάτα, ΤΚ. 24100, τηλ: 27210/ 96120 καθημερινά από τις 8:00- 12:30, όπου και θα υποβάλλουν τις αιτήσεις τους.

ΝΕΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ: μέχρι 31/01/2013

 

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» αποτελείται από τους φορείς: ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ), ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, Α.Ε., ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ.Π.Ε., HONESTY ΕΠΕ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε.Π.Ε. -IDS EΠE, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Ε.Π.Ε. -IDEA ΕΠΕ, SYNERGY ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΕ - SYNERGY Κ.Ε.Κ. Α.Ε. και ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΚΕΘΕΑ)

H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ» υλοποιεί την Πράξη «ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ» της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

 

 


NEWSLETTER