Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2020 16:17

Ηλεκτρονικά η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους

Γράφτηκε από την
Ηλεκτρονικά η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους

Η άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους προστέθηκε στα έγγραφα, που είναι διαθέσιμα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής e-ΔΛΑ, η οποία “άνοιξε” στις 9 Νοεμβρίου για το κοινό.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καλαμάτας, δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης αίτησης, επισυνάπτοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά για:

α) έκδοση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους (αρχική συμμετοχή σε εξετάσεις),

β) απόκτηση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, άνευ εξετάσεων,

γ) ανανέωση άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους, καθώς και

δ) έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής οιουδήποτε, αναγραφόμενου στην άδεια, στοιχείου.

Η πρόσβαση στην εφαρμογή γίνεται από χρήστες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://edla.hcg.gr, είτε χωρίς σύνδεση για περιήγηση στην εφαρμογή, είτε με χρήση προσωπικών κωδικών TaxisNET για ταυτοποίηση κι εν συνεχεία υποβολή αίτησης.

Στον σύνδεσμο https:edla.hcg.gr/help/ παρατίθενται αναλυτικές οδηγίες αναφορικά με την ορθή χρήση της εφαρμογής από τους εξωτερικούς χρήστες, ενώ σταδιακά θα προστίθενται επιπλέον κατηγορίες/ αιτήσεις.


NEWSLETTER