Δευτέρα, 29 Νοεμβρίου 2010 21:34

Σύστημα μεταφοράς νεογνών στο Νοσοκομείο Σπάρτης

Στην προμήθεια συστήματος μεταφοράς νεογνών θα προβεί το Νοσοκομείο Σπάρτης, προκηρύσσοντας ήδη το σχετικό διαγωνισμό, με προϋπολογισμό 40.000 ευρώ.
Προσφορές γίνονται δεκτές ώς τις 16 Δεκεμβρίου, ενώ ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την επόμενη ημέρα στο νοσοκομείο.