Τρίτη, 26 Ιανουαρίου 2021 11:10

Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Ενημέρωση για τις θέσεις πρόσδεσης σκαφών

Γράφτηκε από την
Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Καλαμάτας: Ενημέρωση για τις θέσεις πρόσδεσης σκαφών

Για τις θέσεις πρόσδεσης σκαφών και την παραχώρηση χερσαίων χώρων στο λιμάνι της Καλαμάτας ενημερώνει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.


Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος του Ταμείου Σαράντος Μαρινάκης γνωστοποιεί τα ακόλουθα:
Α. Θέσεις πρόσδεσης σκαφών:
Οι επαγγελματίες και ερασιτέχνες αλιείς, καθώς και οι ιδιοκτήτες επαγγελματικών τουριστικών σκαφών - αναψυχής, που ενδιαφέρονται για θέση πρόσδεσης σκάφους εντός του λιμανιού Καλαμάτας, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Μιαούλη 30), μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. 27210 24362) έως και τις 31 Ιανουαρίου, προκειμένου να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση με ακριβή στοιχεία, η οποία συμπληρώνεται στην υπηρεσία. 2) Φωτοαντίγραφο άδειας πλόων ή πρωτοκόλλου γενικής επιθεώρησης και άδεια επαγγελματικού πλοίου αναψυχής.
Β. Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων για το 2021:
Οι ενδιαφερόμενοι (καταστηματάρχες και λοιποί), που επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για το 2021 στη χερσαία ζώνη του λιμανιού Καλαμάτας, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Μιαούλη 30), μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. 27210 24362), έως 15 Φεβρουαρίου, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου.
Απαραίτητα δικαιολογητικά: 1) Αίτηση με ακριβή στοιχεία και καταστατικό συστάσεως εταιρείας (αν πρόκειται για εταιρεία). 2) Τοπογραφικό διάγραμμα όπου θα φαίνεται ακριβώς η θέση του καταστήματος, τα μέτρα της πρόσοψης του καταστήματος και ο αιτούμενος χώρος. 3) Αντίγραφο άδειας λειτουργίας του καταστήματος. 4) Μισθωτήριο συμβόλαιο.
Μετά το πέρας της προθεσμίας αυτής, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παραχωρήσει τμήματα της ενιαίας χερσαίας ζώνης στους αιτούντες, για το 2021.
Γ. Παραχωρήσεις χερσαίων χώρων για υπαίθριο εμπόριο, για το 2021:
Οσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση χώρου για το 2021 στη χερσαία ζώνη του λιμανιού Καλαμάτας, για υπαίθριο εμπόριο, παρακαλούνται όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (Μιαούλη 30), μετά από τηλεφωνικό ραντεβού (τηλ. 27210 24362), έως και τις 29 Ιανουαρίου, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας χρήσης χώρου.


NEWSLETTER