Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2013 14:48

"Πράσινο φως" από το υπουργείο για τη μετακίνηση τσιγγάνων

"Πράσινο φως" από το υπουργείο για τη μετακίνηση τσιγγάνων

Το υπουργείο Εσωτερικών ανοίγει το δρόμο για την απομάκρυνση των τσιγγάνων από την περιοχή της Αγίας Τριάδας (πίσω από το Πολυκλαδικό).

Το υπουργείο "ανάβει το πράσινο φως" στο Δήμο Καλαμάτας για την εξεύρεση χώρου προσωρινής εγκατάστασης πλανοδίων και του ζητεί να διενεργήσει έλεγχο για την τυχόν παράνομη λήψη δανείων στέγασης από τσιγγάνους της περιοχής.
Το σχετικό έγγραφο του υπουργείου έρχεται ως απάντηση σε καταγγελία - ψήφισμα διαμαρτυρίας 300 κατοίκων από την περιοχή της Αγίας Τριάδας, που μεταξύ άλλων είχε επιδοθεί και στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Νίκο Δένδια, όταν την 1η Ιουνίου είχε επισκεφθεί την Καλαμάτα.
Οπως ανακοινώθηκε από το Δήμο, «στη συνεδρίαση της Πέμπτης 5 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας θα ψηφίσει πρόταση προσδιορισμού κατάλληλου χώρου για την προσωρινή εγκατάσταση των αθιγγάνων, κατά τις οδηγίες αυτού του εγγράφου». Στο έγγραφο σημειώνεται ότι η σχετική αρμοδιότητα για την επιλογή τέτοιου χώρου ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, μετά από πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου, ωστόσο, επισημαίνεται πως, παρά την αρμοδιότητα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης σχετικά με τη μέριμνα καθορισμού των χώρων για την προσωρινή εγκατάσταση πλανοδίων, «τα ανωτέρω δεν υποκαθιστούν την αρμοδιότητα του Δήμου επί των τοπικών του υποθέσεων, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας».
Το υπουργείο δείχνει διάθεση να διερευνήσει το θέμα της εγκατάστασης τσιγγάνων στην περιοχή της Αγίας Τριάδος και καλεί το Δήμο να προβεί σε σχετικό έλεγχο για τη χορήγηση δανείων, κατά το παρελθόν σε κάποιους απ’ αυτούς για τη στέγασή τους. Διευκρινίζει ότι
η αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου μπορεί να συνδράμει σχετικά, «εφόσον αποσταλούν τα στοιχεία των διαμενόντων στον αναφερόμενο καταυλισμό»
Σε χθεσινές του δηλώσεις ο δήμαρχος Π. Νίκας σημείωσε ότι ο Δήμος πρόκειται να κατεδαφίσει τις αυθαίρετες παράγκες στην περιοχή και οι τσιγγάνοι θα πάνε στην Μπιρμπίτα.