Τετάρτη, 29 Μαρτίου 2023 09:24

Θλιβερή πρωτιά σε νεκρούς τροχαίων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2021

Γράφτηκε από τον
Θλιβερή πρωτιά σε νεκρούς τροχαίων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2021

 

Επιμέλεια: Θανάσης Λαγός

Θλιβερή πρωτιά σε νεκρούς τροχαίων δυστυχημάτων ανά 1 εκ. κατοίκους κατέγραψε και το 2021 η Περιφέρεια Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η Ελληνική Στατιστική Αρχή.  Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου ανά 1 εκ. κατοίκους είχαμε 112,4 νεκρούς ενώ ο πανελλαδικός μέσος όρος είναι 58,4 νεκροί. Σε απόλυτους αριθμούς το 2021 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου καταγράφηκαν συνολικά 332 ατυχήματα με 64 νεκρούς. Από τους 64 νεκρούς οι 18 σκοτώθηκαν σε δρόμους της Κορινθίας, οι 17 σε δρόμους της Μεσσηνίας, οι 12 στη Λακωνία, οι 10 στην Αργολίδα και οι 7 στην Αρκαδία. Από τους 17 νεκρούς της Μεσσηνίας οι 10 ήτα ν οδηγοί του οχήματος, οι 3 μεταφερόμενα πρόσωπα και οι 4 πεζοί

Αξίζει να σημειωθεί  ότι σε σχέση με το 2000 και το 2012 το 2021 έχει σημειωθεί σημαντικά ο μέσος όρος των νεκρών ανά 1 εκ. κατοίκους  στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Συγκεκριμένα το 2000 ήταν 309,1 νεκροί ανά 1 εκ. κατοίκους, το 2012 ήταν 159,6 νεκροί ανά 1 εκ. κατοίκους ενώ  το 2021 ο μέσος όρος μειώθηκε στους 112,4 νεκρούς ανά 1 εκ. κατοίκους.

Πανελλαδικά το 202, καταγράφηκαν 624 νεκροί, 610 βαριά τραυματίες και 11.746 ελαφρά τραυματίες, έναντι 584 νεκρών, 518 βαριά τραυματιών και 10.300 ελαφρά τραυματιών το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 6,8%, 17,8% και 14,0% αντίστοιχα

Από την ανάλυση των θανατηφότρων τροχαίων , κατά κατηγορία παθόντα και ηλικιακή ομάδα, το μεγαλύτερο ποσοστό (42,7%) για τους οδηγούς, παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών. Για τους μεταφερόμενους το μεγαλύτερο ποσοστό (39,0%) παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 0-24 ετών ενώ για τους πεζούς το μεγαλύτερο ποσοστό (44,2%) παρατηρείται στην ηλικιακή ομάδα 65 ετών και άνω.

Από το σύνολο των 624 νεκρών, 223, (35,7%) επέβαιναν σε επιβατικά οχήματα, 235, (37,7%)  σε δίτροχα (συμπεριλαμβανομένων μοτοποδηλάτων) και 95, (15,2%) ήταν πεζοί. 

Ως προς τα ατυχήματα, η κατηγορία «σύγκρουση μεταξύ κινούμενων οχημάτων» σημείωσε το μεγαλύτερο ποσοστό (63,7%), με κυριότερο τύπο σύγκρουσης την «πλαγιομετωπική» (41,2%). Η δεύτερη σημαντικότερη κατηγορία ήταν η «παράσυρση πεζού/ζώου» (15,2%) και ακολουθεί η «εκτροπή /ανατροπή οχήματος» (13,5%

Αναλυτικά στοιχεία για τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα που καταγράφηκαν το 2021 παρουσιάζονται στους πίνακες.

 

Περιφερειακή κατανομή οδικών τροχαίων ατυχημάτων και νεκρών και δείκτης  ατυχημάτων και νεκρών ανά 1.000.000 κατοίκους, 2021

Περιφέρειες

Ατυχήματα

%

Νεκροί

%

Ατυχήματα ανά 1.000.000 κατοίκους

Νεκροί ανά 1.000.000 κατοίκους

Γενικό σύνολο

10.454

100,0

624

100,0

979,0

58,4

Αν. Μακεδονία και Θράκη

295

2,8

31

5,0

495,9

52,1

Κεντρική Μακεδονία

1.919

18,4

78

12,5

1.032,4

42,0

Δυτική Μακεδονία

51

0,5

16

2,6

194,6

61,1

Ήπειρος

106

1,0

20

3,2

320,3

60,4

Θεσσαλία

238

2,3

38

6,1

335,3

53,5

Ιόνια Νησιά 

172

1,6

15

2,4

849,9

74,1

Δυτική Ελλάδα

405

3,9

39

6,3

626,3

60,3

Στερεά Ελλάδα

482

4,6

49

7,9

871,2

88,6

Αττική

5.760

55,1

184

29,5

1.541,5

49,2

Πελοπόννησος

322

3,1

64

10,3

565,6

112,4

Βόρειο Αιγαίο

150

1,4

13

2,1

654,6

56,7

Νότιο Αιγαίο

408

3,9

36

5,8

1.172,9

103,5

Κρήτη

146

1,4

41

6,6

229,3

64,4

 

Πίνακας 13: Περιφερειακή κατανομή νεκρών και δείκτης νεκρών  ανά 1.000.000 κατοίκους, 2000, 2012, 2021

Περιφέρειες

Νεκροί

Νεκροί ανά 1.000.000 κατοίκους

2000

%

2012

%

2021

%

2000

2012

2021

Σύνολο

2.037

100,0

988

100,0

624

100,0

189,0

89,1

58,4

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

144

7,1

50

5,1

31

5,0

247,1

81,7

52,1

Κεντρική Μακεδονία

367

18,0

164

16,6

78

12,5

200,7

85,3

42,0

Δυτική Μακεδονία

61

3,0

27

2,7

16

2,6

212,4

95,1

61,1

Θεσσαλία

144

7,1

66

6,7

38

6,1

194,7

88,5

53,5

Ήπειρος

73

3,6

43

4,4

20

3,2

216,3

124,5

60,4

Ιόνια Νησιά

46

2,3

29

2,9

15

2,4

225,9

138,7

74,1

Δυτική Ελλάδα

160

7,9

76

7,7

39

6,3

226,2

110,5

60,3

Στερεά Ελλάδα

192

9,4

78

7,9

49

7,9

346,6

138,9

88,6

Πελοπόννησος

181

8,9

94

9,5

64

10,3

309,1

159,6

112,4

Αττική

468

23,0

232

23,5

184

29,5

120,9

58,5

49,2

Βόρειο Αιγαίο

28

1,4

12

1,2

13

2,1

142,2

59,8

56,7

Νότιο Αιγαίο

51

2,5

53

5,4

36

5,8

166,7

158,3

103,5

Κρήτη

122

6,0

64

6,5

41

6,6

212,0

101,7

64,4

 

 

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΘΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΣ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΑ

ΠΡΟΚΑΛΕΣΑΝΤΑ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ

ΑΤΥΧΗ
ΜΑΤΩΝ

ΠΑΘΟΝΤΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΑΤΥΧΗ
ΜΑΤΑ

ΝΕΚΡΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΑΤΥΧΗ
ΜΑΤΑ

ΣΥΝΟΛΟ

ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ

ΒΑΡΙΑ

ΕΛΑΦΡΑ

ΒΑΡΙΑ

ΕΛΑΦΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                     

10454

12980

584

624

268

55

213

9870

12088

555

11533

ΟΔΗΓΟΙ              

 

9102

 

447

125

25

100

 

8530

406

8124

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝA ΠΡΟΣΩΠΑ

 

2205

 

82

128

26

102

 

1995

65

1930

ΠΕΖΟΙ               

 

1673

 

95

15

4

11

 

1563

84

1479

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΚΑΔΙΑΣ                                                                      

54

76

6

7

2

1

1

48

67

3

64

ΟΔΗΓΟΙ              

 

54

 

4

2

1

1

 

48

2

46

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝA ΠΡΟΣΩΠΑ

 

20

 

3

0

0

0

 

17

1

16

ΠΕΖΟΙ               

 

2

 

0

0

0

0

 

2

0

2

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ                                                                     

64

85

10

10

6

1

5

54

69

5

64

ΟΔΗΓΟΙ              

 

65

 

8

3

0

3

 

54

5

49

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝA ΠΡΟΣΩΠΑ

 

15

 

1

3

1

2

 

11

0

11

ΠΕΖΟΙ               

 

5

 

1

0

0

0

 

4

0

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                     

120

152

18

18

8

1

7

102

126

18

108

ΟΔΗΓΟΙ              

 

110

 

16

4

0

4

 

90

12

78

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝA ΠΡΟΣΩΠΑ

 

27

 

2

4

1

3

 

21

2

19

ΠΕΖΟΙ               

 

15

 

0

0

0

0

 

15

4

11

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ                                                                      

25

36

11

12

5

0

5

14

19

1

18

ΟΔΗΓΟΙ              

 

23

 

9

2

0

2

 

12

1

11

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝA ΠΡΟΣΩΠΑ

 

10

 

3

3

0

3

 

4

0

4

ΠΕΖΟΙ               

 

3

 

0

0

0

0

 

3

0

3

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ                                                                     

59

81

16

17

7

2

5

43

57

8

49

ΟΔΗΓΟΙ              

 

57

 

10

4

2

2

 

43

6

37

ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝA ΠΡΟΣΩΠΑ

 

12

 

3

3

0

3

 

6

0

6

ΠΕΖΟΙ               

 

12

 

4

0

0

0

 

8

2

6

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER