Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2023 18:53

Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσηνία για το φορολογικό

Γράφτηκε από την
Η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσηνία για το φορολογικό

«Οι επαγγελματίες που έχουν απαλλακτικό π. ΟΑΕΕ και πληρώνουν π. ΟΓΑ υποχρεωτικά στον π. ΟΑΕΕ, θα επιβαρυνθούν ετησίως με 1238,28 ευρώ επιπλέον, καθώς από 137,06 ευρώ το μήνα στο εξής θα πληρώνουν 240,25 ευρώ", αυτό καταγγέλλει με ανακοίνωση της η Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Μεσσηνίας.

Στη συνέχεια της ίδιας ανακοίνωσης αναφέρονται τα εξής: «Σύμφωνα με το νέο φορολογικό νομοσχέδιο ένας ελεύθερος επαγγελματίας ο οποίος δραστηριοποιείται για πάνω από 12 χρόνια θα φορολογηθεί για το νέο έτος με το ποσό των 14196€ το οποίο προκύπτει εάν προσαυξηθεί το 10920€ (780*14) με 30% (10% για κάθε τριετία).
Στη παράγραφο 4 του άρθρου 13 του προς ψήφιση νομοσχεδίου αναφέρει: «Το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος που προσδιορίζεται με το παρόν και τα άρθρα 28Β έως 28Δ εξομοιώνεται με το πραγματικό δηλούμενο εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.».
Σύμφωνα με το άρθρο 25 του Ν. 3846/10 και όπως αυτό διευκρινίστηκε με την εγκύκλιο 80/30.09.2010 του ΟΑΕΕ, «οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στις περιοχές κάτω των 2000 κατοίκων ή 1000 στους έξι Νομούς (Αττικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Κορινθίας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης) δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ εφόσον δεν συμπληρώνουν το απαιτούμενο από τις διατάξεις εισοδηματικό κριτήριο και δεν έχουν ασφάλιση σε οποιονδήποτε άλλο φορέα Κύριας Ασφάλισης, πλην ΟΓΑ».
Το Εισοδηματικό κριτήριο:
δ1) Στις περιπτώσεις των επαγγελματοβιοτεχνών και εμπόρων που δραστηριοποιούνται σε προαιρετικές περιοχές, ελέγχεται ως εισοδηματικό κριτήριο ο μέσος όρος των εισοδημάτων τους, των τριών πρώτων ετών από την έναρξη του επαγγέλματος, όπως προκύπτει από τα εκκαθαριστικά σημειώματα φόρου εισοδήματος. Εάν ο μέσος όρος υπερβαίνει το 400πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ.
δ2) Οι επαγγελματοβιοτέχνες και έμποροι που παράλληλα δραστηριοποιούνται και ως αγρότες σε προαιρετικές περιοχές, υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ, εφόσον το 50% και πλέον του μέσου όρου των συνολικών εισοδημάτων τους, όπως προκύπτουν από τα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος των τριών πρώτων ετών από την έναρξη της παράλληλης άσκησης των δύο επαγγελμάτων, προέρχεται από επαγγελματοβιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα και υπερβαίνει το 400πλάσιο του Η.Α.Ε.
Το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη από 1/4/2023 είναι 34,84€
Άρα το 400πλάσιο είναι 13936€ (400*34,84) δηλαδή λιγότερα από το εισόδημα που θα δηλώνουν πλέον αυτοί οι επαγγελματίες.
Στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο στο Άρθρο 15 και στην παράγραφο 3 αναφέρεται ότι υπάρχει μείωση 50% του ύψους του τεκμαρτού κέρδους σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των 500 κατοίκων.
Όλοι οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται για πάνω από 12 χρόνια σε χωριά μεγαλύτερά των 500 κατοίκων όταν θα λήξει η απαλλαγή τους θα κληθούν από τον ΕΦΚΑ για έλεγχο και θα υποχρεωθούν να ασφαλιστούν με τις ασφαλιστικές κατηγορίες των ελεύθερων επαγγελματιών αυτοαπασχολουμένων και όχι των Αγροτών – πρώην ΟΓΑ.»

 

 


NEWSLETTER