Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2011 16:18

Η νέα διοίκηση της ΓΕΣΑΣΕ

Συνεδρίασε   σήμερα   το   Διοικητικό   Συμβούλιο  της  ΓΕΣΑΣΕ    με    θέμα    κατανομή   αξιωμάτων    για  εκλογή   προεδρείου  στην   ΓΕΣΑΣΕ.

Εκλέχθηκαν    ΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΥ   ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ : ΔΗΜΟΥΛΑΣ   ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Α. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ     ΓΙΑΝΝΗΣ
Β. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  : ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ   ΘΕΟΦΙΛΟΣ
ΤΑΜΙΑΣ  : ΔΑΛΚΑΣ    ΔΗΜΗΤΡΗΣΑπό το Γραφείο   Τύπου της   ΓΕΣΑΣΕ