Τρίτη, 21 Μαρτίου 2023 19:02

Τρεις νέες πιλοτικές δράσεις υλοποιούν τα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Τρεις νέες πιλοτικές δράσεις υλοποιούν τα Παιδικά Χωριά SOS Καλαμάτας

Επιμέλεια
Νικολέττα Κολυβάρη

Τρεις νέες πιλοτικές δράσεις υλοποιούν τα Παιδικά Χωριά SOS στην Καλαμάτα. Αναδεικνύοντας το παιχνίδι ως μέσο έκφρασης και θεραπείας, τα δύο Κέντρα SOS Καλαμάτας εντάσσουν στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα σύγχρονες τεχνικές εμψύχωσης, καλλιέργειας της δημιουργικότητας των παιδιών σχολικής ηλικίας και ενίσχυσης των επικοινωνιακών τους δεξιοτήτων.     
Πιο αναλυτικά, το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και το Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης των Παιδικών Χωριών SOS στην Καλαμάτα, έχοντας σαν κύριο σκοπό λειτουργίας τους την πρώιμη παρέμβαση, την πρόληψη και την ολόπλευρη πλαισίωση των παιδιών και των οικογενειών τους, προγραμμάτισαν και υλοποίησαν τη λειτουργία τριών καινούριων πιλοτικών δράσεων, οι οποίες είναι:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΙΓΝΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
Το πρόγραμμα παιγνιοθεραπείας, το οποίο υλοποιείται από την εκπαιδευτικό Χρύσα Μπόσινα, ειδική παιδαγωγό στα Παιδικά Χωριά SOS, ειδική θεραπευτικού παιχνιδιού και εκπαιδευόμενη στο Story Play. Η παιγνιοθεραπεία είναι μια θεραπευτική προσέγγιση που χρησιμοποιεί παιχνίδια και δημιουργικές τέχνες ως εργαλεία. Η σύγχρονη, μη κατευθυντική προσέγγιση, βασίζεται στην προσωποκεντρική προσέγγιση του Carl Rogers, στις θεωρίες ανάπτυξης του παιδιού και τη θεωρία της προσκόλλησης. Προσφέρει τον ελεύθερο και ασφαλή χώρο, στον οποίο συναντιούνται το παιδί και ο θεραπευτής. Το παιδί έχει την ευκαιρία να εξερευνήσει θέματα από το παρελθόν ή το παρόν, που, συνειδητά ή ασυνείδητα, επηρεάζουν τη ζωή του και την ικανότητά του να λειτουργεί στην καθημερινότητα. Η παιγνιοθεραπεία δίνει τη δυνατότητα στο παιδί να έχει πρόσβαση στις δικές του εσωτερικές πηγές ανθεκτικότητας και επίλυσης προβλημάτων και διευκολύνει την ανάπτυξη και την αλλαγή, μέσω της θεραπευτικής σχέσης. Στην παιγνιοθεραπεία, το παιδί λαμβάνει βοήθεια και απαλλάσσεται από συναισθηματικά, αλλά και συμπεριφορικά προβλήματα.

ΚΡΙΤΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ
Το πρόγραμμα “Re-thinking Loose Parts: Κριτική δημιουργικότητα για έναν καλύτερο κόσμο”, υλοποιείται καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας εκπαιδευτικής χρονιάς από τα Παιδικά Χωριά SOS και το Μουσείο Γραμματισμού, με χώρο δράσης το Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας. Επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος είναι ο Δημήτρης Σαρρής, εκπαιδευτικός-επισκέπτης καθηγητής του Ιονίου Πανεπιστημίου, σε συνεργασία με την ειδική παιδαγωγό των Παιδικών Χωριών SOS Χρύσα Μπόσινα. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα συνδυάζει τις παιδαγωγικές δραστηριότητες του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας με σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας αξιών, γνώσεων και δεξιοτήτων των παιδιών, που θα τα βοηθήσουν σε πολλά επίπεδα στη ζωή τους. Οι εκπαιδευτές του προγράμματος, κάνοντας χρήση σύγχρονων υλικών της καθημερινότητας, άμεσα συνδεδεμένων με τα περιβάλλοντα του παιδιού, ενθαρρύνουν την εμπλοκή των παιδιών σε δραστηριότητες με συγκεκριμένη στοχοθεσία. Μέσα από δημιουργικές διαδικασίες, οι οποίες διαπνέονται από τη σύγχρονη αντίληψη για το περιβάλλον, οδηγούνται σε δημιουργίες και κατασκευές. Έτσι, στο επίκεντρο έρχεται το κομμάτι της νοημοσύνης που βοηθάει να επικοινωνούν και να προάγονται όλες οι επιμερισμένες “νοημοσύνες” της παιδαγωγικής θεωρίας.

Η ΔΡΑΣΗ MESSY PLAY
Το πρόγραμμα “Messy Play” υλοποιείται σε ομάδες παιδιών, ηλικίας 7 έως 10 ετών. Υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Χρύσα Παπαδοπούλου, νηπιαγωγός και υπεύθυνη των Προγραμμάτων Δημιουργικής Απασχόλησης στο Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Καλαμάτας. Το messy play ή αλλιώς αισθητηριακό παιχνίδι είναι μία μη κατευθυντική, διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα διαδικασία, μέσω της οποίας τα παιδιά ανακαλύπτουν τον κόσμο γύρω τους και κατά την οποία, ο εγκέφαλος δέχεται ερεθίσματα, τα οποία είναι απαραίτητα για την ομαλή ανάπτυξή του. Το αισθητηριακό παιχνίδι βοηθάει στην οικοδόμηση των νευρικών συνδέσεων που υποστηρίζουν τη σκέψη, τη μάθηση και τη δημιουργικότητα. Τα παιδιά, μέσα από την επαφή τους με διάφορα ασφαλή υλικά διαφορετικής υφής, χρώματος, σύστασης και μυρωδιάς, παίζουν, διασκεδάζουν, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν πολλές διαφορετικές πλευρές της προσωπικότητάς τους. Ενδεικτικά, το συγκεκριμένο πρόγραμμα προάγει την αυτονομία, τον αυτοέλεγχο, την ανάπτυξη γλώσσας και επικοινωνίας, την αδρή και λεπτή κινητικότητα, το συντονισμό και τον έλεγχο του σώματος, τη συγκέντρωση και επίλυση προβλημάτων, την κοινωνικοποίηση.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας, τηλ. 27210 98660, email: soskalamata@sos-villages.gr
Κέντρο Επαγγελματικής και Οικογενειακής Υποστήριξης Καλαμάτας, τηλ. 27216 00725, email: sosdaycarekal@sos-villages.gr

 


NEWSLETTER