Πέμπτη, 09 Φεβρουαρίου 2012 16:34

Αιτήσεις μαθητών για τις πανελλαδικές εξετάσειςΗ Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, το χρονικό διάστημα από 10 έως 25 Φεβρουαρίου έχει καθοριστεί ως προθεσμία για την υποβολή της Αίτησης – Δήλωσης των μαθητών της τελευταίας τάξης Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ) (ομάδας Β΄) και των αποφοίτων που επιθυμούν να λάβουν μέρος στις πανελλαδικές εξετάσεις των ΓΕΛ ή των ΕΠΑΛ(Ομάδα Β΄).
Η Αίτηση – Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις  υποβάλλεται ηλεκτρονικά στα Λύκεια. Το έντυπο της Αίτησης – Δήλωσης  έχει ήδη αναρτηθεί στο διαδίκτυο (στην επίσημη ιστοσελίδα  HYPERLINK "http://www.minedu.gov.gr" www.minedu.gov.gr/exams), από όπου μπορεί να τυπωθεί είτε από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο είτε από το Λύκειο και να διανεμηθεί στους ενδιαφερομένους. Ο υποψήφιος επιλέγει και συμπληρώνει χειρόγραφα την ανάλογη Αίτηση – Δήλωση και στη συνέχεια την υποβάλλει ηλεκτρονικά ο ίδιος ή ο νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία στο Λύκειο που φοιτά ή στο Λύκειο από το οποίο αποφοίτησε ή στο πλησιέστερο στην κατοικία του Λύκειο, αν πρόκειται για απόφοιτο.
Η προθεσμία υποβολής της Αίτησης – Δήλωσης αρχίζει την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου,  και λήγει την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου του 2012 (επειδή η 25η Φεβρουαρίου είναι ημέρα Σάββατο). Τονίζεται ότι για κανένα λόγο δεν γίνεται δεκτή Αίτηση - Δήλωση εκπρόθεσμη ούτε διόρθωση αυτής που υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας.
Στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης ( srv-dide.mes.sch.gr ) μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της Εγκυκλίου, καθώς και να τυπώσετε την Αίτηση – Δήλωση.


Ο Δ/ντης Δ.Ε.Ν Μεσσηνίας
Βασιλόπουλος  Κωνσταντίνος