Πέμπτη, 15 Αυγούστου 2019 22:02

Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Δήμο Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στο Δήμο Καλαμάτας

 

Πέντε άτομα, 3 δασκάλους, έναν κοινωνιολόγο κι έναν ΠΕ ή ΤΕ Πληροφορικής πρόκειται να προσλάβει ο Δήμος Καλαμάτας ως ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), για το σχολικό έτος 2019 - 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση του φορέα και να την υποβάλουν είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία του τμήματος της “Φάρις” στο Β’ κτήριο του νέου Δημαρχείου.

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 20 Αυγούστου.


NEWSLETTER