Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2020 16:01

Κοινωνική επιχείρηση μαθητών των Eκπαιδευτηρίων Μπουγά

Γράφτηκε από την
Κοινωνική επιχείρηση μαθητών των Eκπαιδευτηρίων Μπουγά

Μια κοινωνική επιχείρηση με την επωνυμία “SociALL Food Grid” ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2019 από 23 μαθητές της Β΄ Λυκείου των Eκπαιδευτηρίων Μπουγά, στο πλαίσιο της συμμετοχής τους στο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων και στο πρόγραμμα "Εικονική επιχείρηση".

Η κοινωνική αυτή επιχείρηση σχεδιάζει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα η oποία θα προσφέρει τη δυνατότητα αυτοματοποιημένης διευθέτησης του πλεονάζοντος φαγητού ξενοδοχείων, νοσοκομείων, εστιατόριων, νοικοκυριών κ.α., σε πολίτες που το έχουν ανάγκη, όπως οι άστεγοι, οι χαμηλόμισθοι, οι πολύτεκνοι και οι φοιτητές, είτε άμεσα από τον δότη ή τον δικαιούχο, είτε έμμεσα μέσω κοινωνικών φορέων ή εθελοντών-διανομών. Στόχοι της πλατφόρμας είναι να σταματήσει η σπατάλη φαγητού, να λαμβάνουν όλοι οι συνάνθρωποί μας φαγητό σε καλή ποιότητα και όχι ευκαιριακά και από ακατάλληλα σημεία, να εξοικονομηθούν κρατικοί και δημοτικοί πόροι, να ενεργοποιηθούν κοινωνικά οι πολίτες και τέλος να αυξηθούν οι κοινωνικές επαφές και να μειωθεί η κοινωνική απομόνωση.

 

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι δικαιούχοι - πολίτες που εκπληρώνουν τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια θα μπορούν να εισέρχονται στην πλατφόρμα καθημερινά και να επιλέγουν ένα διαθέσιμο γεύμα. Οι δικαιούχοι θα δηλώνουν το είδος και τον αριθμό των μερίδων που χρειάζονται με κάποιες επιπλέον πληροφορίες, εάν είναι απαραίτητο, όπως τον τρόπο παραλαβής. Μάλιστα, αποσκοπώντας στην διευκόλυνση των ατόμων που δεν έχουν καθημερινή ή καθόλου πρόσβαση στο διαδίκτυο, η “SociALL Food Grid” δίνει την δυνατότητα σταθερής παροχής γεύματος (π.χ. ανά μήνα, τρίμηνο, εξάμηνο) σε δικαιούχο-πολίτη από συγκεκριμένο κάθε φορά δότη-πολίτη δημιουργώντας σταθερές κοινωνικές σχέσεις αλληλεγγύης.

 

ΔΟΤΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Επιχειρηματίες σε χώρους εστίασης, φορείς και νοικοκυριά που έχουν περίσσευμα φαγητού, θα κάνουν εγγραφή στην πλατφόρμα και θα δηλώνουν το είδος και τον αριθμό των μερίδων που διαθέτουν με κάποιες επιπλέον πληροφορίες, όπως το χρονικό διάστημα της διάθεσης και τον τρόπο διάθεσης. Οι δότες - πολίτες με τη μεγαλύτερη κοινωνική προσφορά θα βραβεύονται σε ειδική τελετή που θα διοργανώνει η εταιρία. Τέλος, εθελοντές – πολίτες θα συμβάλουν στο να αποδώσει η λειτουργία της πλατφόρμας. Μπορεί να κάνουν τις διανομές ή να βοηθούν κάποιο συμπολίτη τους στη χρήση της πλατφόρμας. Οι πόντοι “SociALL Food Grid” που θα συλλέγουν οι εθελοντές-πολίτες από την προσφορά τους θα μεταφράζονται σε εκπτώσεις-δωροεπιταγές σε καταστήματα της περιοχής τους.


NEWSLETTER