Τετάρτη, 06 Μαϊος 2020 19:13

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Γράφτηκε από την
Μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία» στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία» με ειδίκευση «Νέα Ελληνική Γλώσσα και Φιλολογία», που οργανώνει το Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση για την κάλυψη 35 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών.

Οι σπουδές, οι οποίες διαρκούν 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα, οδηγούν στο αντίστοιχο Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 10 Αυγούστου, ενώ αναλυτικές πληροφορίες βρίσκει κανείς στο: http://phil.uop.gr/index.php/metaptyxiakes-spoudes/2017-05-08-19-59-47
Οπως επισημαίνεται, τα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν κατά το διάστημα 4 Μαΐου – 10 Αυγούστου 2020 είτε με συστημένη αλληλογραφία (με ευανάγνωστη σφραγίδα κατάθεσης των ΕΛΤΑ μέχρι και την 10η Αυγούστου), είτε με courier (ταχυμεταφορά), στη Γραμματεία του Τμήματος Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Παλαιό Στρατόπεδο – Ανατολικό Κέντρο, Τ.Κ. 24100, Καλαμάτα (με την ένδειξη: «Για το Π.Μ.Σ. «Αρχαία και Νέα Ελληνική Φιλολογία», υπόψη κ. Ειρήνης Μουτάφη, Χριστίνας Νικολαΐδου). Η φόρμα ηλεκτρονικής αιτήσεως βρίσκεται στον σύνδεσμο: https://forms.gle/EbToYaR1WC1rxNuK8.
Πληροφορίες: τηλ. 27210 65132, 65115, 65106, email: mgs-phil@uop.gr, ιστότοπος του Τμήματος Φιλολογίας: phil.uop.gr
Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων πανεπιστημιακών Σχολών Ανθρωπιστικών, Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων ΤΕΙ συναφούς γνωστικού αντικειμένου, με κριτήρια που θα θεσπίσει η Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας.
Σε περιπτώσεις κατηγοριών πτυχιούχων, των οποίων τα προηγούμενα προγράμματα σπουδών τους παρουσιάζουν ελλείψεις για την επιτυχή παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, η Συνέλευση αποφασίζει για την παρακολούθηση και εξέταση συμπληρωματικών μαθημάτων σε προπτυχιακό επίπεδο. Η επιλογή των εισακτέων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών γίνεται από την Επιτροπή Εξέτασης/Επιλογής Υποψηφίων Μεταπτυχιακών Φοιτητών και Φοιτητριών. Ο πίνακας επιτυχόντων επικυρώνεται από τη Συνέλευση του Τμήματος.
Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτείται η καταβολή τελών φοίτησης, τα οποία ανέρχονται στο συνολικό ποσό των 2.100 ευρώ, καταβλητέα σε 3 ισόποσες δόσεις των 700 ευρώ η καθεμία, πριν από την έναρξη των μαθημάτων κάθε εξαμήνου.


NEWSLETTER