Κυριακή, 23 Αυγούστου 2020 07:40

Βράβευση με την ετικέτα etwinning schools για το Γυμνάσιο Κορώνης

Γράφτηκε από την
Βράβευση με την ετικέτα etwinning schools για το Γυμνάσιο Κορώνης

Στα 2.139 σχολεία της Ευρώπης τα οποία βραβεύτηκαν με την ετικέτα etwinning schools ανήκει πλέον το Γυμνάσιο Κορώνης.

Το eTwinning είναι μια Eυρωπαϊκή δράση μέσω της οποίας σχολεία από διαφορετικές Eυρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη, βελτιώνοντας έτσι την παιδαγωγική διαδικασία. Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να συνεργαστούν με Ευρωπαίους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους σε κοινά παιδαγωγικά έργα τα οποία για την σχολική χρονιά 2019-2020 ήταν τα εξής: 1. Touropean, 2. GIS- Gender Inequality in Schools, 3.Get cyber skilled-prevent cyber bullying, 4. D.I.E.T (Did I Eat That?), 5. Positive outlook, 6. Walking Microphone, 7. My family and me, 8. MATHS-Mountains of Absolutely Terrifying Height, 9. Not so different ways of Living, 10. Warriors of covid-19 pandemic.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER