Τρίτη, 08 Ιουνίου 2021 21:34

«Μαθαίνω να φροντίζω τον κόσμο που θα ζήσω» από τον βρεφονηπιακό “Ασημάκου”

Γράφτηκε από την
«Μαθαίνω να φροντίζω τον κόσμο που θα ζήσω» από τον βρεφονηπιακό “Ασημάκου”

Το πρότζεκτ «Μαθαίνω να φροντίζω τον κόσμο που θα ζήσω» οργάνωσε ο Βρεφονηπιακός Σταθμός “Ευγενία Βασ. Ασημάκου” με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.

Σε συνδυασμό με τις ερωτήσεις των παιδιών που προέκυψαν από βιβλίο σχετικά με το περιβάλλον, το πρόγραμμα αναπτύχθηκε μέσω ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης. Σκοπός της προσέγγισης ήταν η αλλαγή στάσης και η ευαισθητοποίηση των παιδιών απέναντι σε έναν περισσότερο πράσινο πλανήτη. Από τους βασικούς στόχους που τέθηκαν ήταν η απόκτηση γνώσεων και η κατανόηση εννοιών σχετικά με την ανακύκλωση, τη δεντροφύτευση, καθώς και τον περιορισμό σπατάλης νερού, σε συνδυασμό με τη δημιουργία νέων προτύπων συμπεριφοράς απέναντι στη φύση.
Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση πηγάζει και υλοποιείται από τα ίδια τα παιδιά, γεγονός που ενισχύει την προσωπικότητά τους, βελτιώνει την εικόνα για τον εαυτό τους και αναπτύσσει την κριτική τους σκέψη.

 

 


NEWSLETTER