Τρίτη, 09 Απριλίου 2013 08:41

Περιβαλλοντική Κίνηση Πολιτών Δήμου Μεσσήνης: Απάντηση για το δρόμο Καλαμάτα - Ριζόμυλος


ΣΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΝΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ

Σε απάντηση στον κ. Νίκα, δήμαρχο Καλαμάτας και κ. Καφαντάρη δήμαρχο Πύλου να σταματήσουν να παίζουν αυτή τη μαύρη προπαγάνδα στα τηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης σε βάρος της ποιότητας και της οικονομικής ευμάρειας του κόσμου της πόλης της Μεσσήνης κι των οικισμών Βελίκας και Ανάληψης που διαπερνά ο δρόμος Καλαμάτα-Ριζόμυλος. Λένε ψέματα ότι είμαστε μία ομάδα ανθρώπων κι ότι είμαστε ενάντια στην ανάπτυξη.

 

Εμείς τους ρωτάμε: "Πώς εννοούν την ανάπτυξη;". Υποβαθμίζοντας μεγάλο τμήμα του Μεσσηνιακού Κόλπου με την παράνομη κατασκευή-έκτρωμα ταφόπλακα-σινικό τείχος που θέλουν να φτιάξουν;
Υποβαθμίζουν με το δρόμο αυτό όλη την περιοχή που διατρέχει ο δρόμος και την οικονομική ευμάρεια των χιλιάδων κατοίκων που ζουν σε αυτή την πόλη και τους παραλιακούς οικισμούς, που έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους σ' αυτή τη γη, διότι η ανάπτυξη έρχεται από τις παραλιακές ζώνες και εν όψει του γενικού πολεοδομικού σχεδίου της πόλης της Μεσσήνης.
Εχουμε συλλογικές αποφάσεις οργάνων νομαρχιακών επιτροπών, Τεχνικού Επιμελητηρίου Καλαμάτας και τρεις ομόφωνες αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων και πρέπει να τις σεβαστούν.
Ο σχεδιαζόμενος δρόμος Ριζόμυλος-Καλαμάτας αντιβαίνει στο Σύνταγμα της χώρας καθ' ότι παραβιάζει βάναυσα το φυσικό πλούτο και το περιβάλλον της γύρω περιοχής, απ' όπου διέρχεται και επηρεάζει, όπως προκύπτει από την συμπληρωματική μελέτη περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων του έργου, η οποία είναι ανεπαρκής, αναιτιολόγητη και πρέπει να επανεξεταστεί ο τύπος του δρόμου Καλαμάτα-Ριζόμυλος.
*Δεν λαμβάνει υπ' όψη της ως οφείλει το συγκεκριμένο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Δήμου Μεσσήνης, το οποίο άλλαξε εξ ολοκλήρου τις χρήσεις γης στην περιοχή διέλευσης του σχεδιαζόμενου δρόμου, αλλά λαμβάνει υπ' όψη το υπό διαμόρφωση Γ.Π.Σ. του Δήμου Καλαμάτας.
*Δεν λαμβάνει υπ' όψη της, ως οφείλει το γεωφυσικό ανάγλυφο του εδάφους και κυρίως δεν προβλέπεται χάραξη και εξέταση και επεξεργασία εναλλακτικής λύσης και έστω της μηδενικής και υπόδειξη των κυρίων λόγων της επιλογής του προτεινόμενου δρόμου και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση της επιλογής του προτεινόμενου δρόμου αντί άλλης επιλογής.
*Ο σχεδιαζόμενος δρόμος Ριζόμυλος-Καλαμάτας ανήκει στο ευρύτερο επαρχιακό δίκτυο του Ν. Μεσσηνίας και αποτελεί τμήμα από Κυπαρισσία έως Μάνη μήκους περίπου 220 χιλ. ο προτεινόμενος δρόμος καθ' όλο του το μήκος, πλην του τμήματος από Ριζόμυλο μέχρι τον ποταμό Αρη δηλαδή σε ακτίνα μόλις 12-15 χιλ. περίπου, ξαφνικά παραλλάσσει των χαρακτηριστικών του επαρχιακού δίιχνου δρόμου και του προσδίδονται αυθαίρετα και αναιτιολόγητα τα χαρακτηριστικά    κλειστού αυτοκινητόδρομου(!), σαν να πρόκειται για εθνική οδό.
Εμείς προτείνουμε η κατηγορία του δρόμου από Α3 που είναι τώρα (αυτοκινητόδρομος) να αλλάξει σε κατηγορία Γ3, ώστε να έχουμε έναν τετράιχνο δρόμο με νησίδα στη μέση, με ζώνη έκτακτης ανάγκης στα πλάγια, με ποδηλατόδρομο, πεζοδρόμια, φωτιζόμενο, χαμηλού ύψους και με κυκλικούς κόμβους. Ο δρόμος αυτός θα είναι φιλικός προς το περιβάλλον, ήπιας κυκλοφορίας και ασφαλής. Θα δένει με το νέο Γ.Π.Σ. που διατρέχει το Δήμο Μεσσήνης και δεν θα υποβαθμίζει την περιοχή.
Ο δρόμος μπορεί να απορροφήσει τεράστιο φορτίο άνω των 40.000 οχημάτων ανά 24ωρο, με ασφάλεια και δυνατότητα θέας του γύρω τοπίου που ο συγκεκριμένος δρόμος θα αναδεικνύει.
Με ποια επιχειρηματολογία και αιτιολογία σχεδιάστηκε και επεξεργάστηκε αυτή η διαφορετική προσέγγιση του δρόμου, έτσι ώστε από επαρχιακός δρόμος σε όλο του το μήκος μετατρέπεται ξαφνικά για 12-15 χιλ. σε εθνική οδό(!) και καταστρέφει το Γ.Π.Σ. του Δήμου Μεσσήνης.
*Δεν υπάρχει εμπεριστατωμένη υδρολογική και εδαφολογική μελέτη ιδίως ως προς την ύπαρξη υδάτινων πόρων με αποτέλεσμα να χρήζει τροποποίησης, ώστε να προηγηθεί κατάλληλη εδαφολογική μελέτη.
*Δεν υπάρχει επαρκής βεβαίωση ότι δεν διέρχεται από αρχαιολογικούς χώρους (4 παρ. 2 άρθρου 5 Ν1650/86 ΣτΕ 258/2004 και 3488/2003).
*Δεν υπάρχει τεκμηριωμένη και αιτιολογημένη μελέτη από άποψη αντισεισμικής επικινδυνότητας του προτεινόμενου δρόμου, όταν μάλιστα διέρχεται σε χαρακτηρισμένα υψηλής σεισμικότητας περιοχή,  καθώς επίσης ελλείπει παντελώς λήψη συγκεκριμένων μέτρων αντιστήριξης των χαμηλής αντοχής εδαφικών στρωμάτων.
* Δεν λαμβάνει υπ' όψη ως οφείλει την αρχή της αειφορίας και προκαλεί μη αναστρέψιμη βλάβη στο περιβάλλον και οικολογική καταστροφή (ΣτΕ 1865/94) και μάλιστα σε μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.
*Δεν ιχνηλατείται επαρκώς η χάραξη του δρόμου ως προς την αιγιαλίτιδα περιαιγιαλίτιδα ζώνη, γεγονός ιδιαίτερα καταστροφικό, όταν μάλιστα πρόκειται για περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, όπως η Μπούκα.
*Θεωρούμε ότι έπρεπε να ληφθεί υπ' όψη η ομόφωνη απόφαση του αρμοδίου Δ.Σ. του Δήμου Μεσσήνης, η οποία υποστηρίζει με επιχειρηματολογία τη δημιουργία ενός δρόμου ήπιας κυκλοφορίας, ανοιχτός στους παρόδιους, χαμηλό με ισόπεδους κυκλικούς κόμβους και διαχωριστική νησίδα στη μέση (Πρακτικό Νο 12/22-5-2009 Συνεδριάσεως του Δ.Σ. Δήμου Μεσσήνης Αρ. Απόφασης 140/2009).
Επειδή η δημιουργία δρόμου γίνεται πάντα για το δημόσιο συμφέρον και ωφελεί τον τόπο, όταν γίνεται με βάση το αληθές συμφέρον του τόπου, δηλ. με σεβασμό στο περιβάλλον και το γεωφυσικό ανάγλυφο του εδάφους και την ιδιαιτερότητα της περιοχής χωρίς υπερβολές, πιστεύουμε ότι για τους ανωτέρω λόγους γίνεται αντιληπτό ότι ο σχεδιαζόμενος δρόμος δεν προσιδιάζει στο οικιστικό περιβάλλον και στο τοπίο και καταστρέφει την όποια οικονομική και αναπτυξιακή προοπτική του τόπου. Ο δρόμος καταστρέφει το περιβάλλον με τα χαρακτηριστικά που έχει. Το ύφος δημιουργεί ένα τείχος (Σινικό Τείχος) το οποίο αποκόπτει το Δήμο Μεσσήνης από το φυσικό του χώρο (την παραλία του) και ρυπαίνει οπτικά το περιβάλλον.
Επηρεάζει το μικροκλίμα του δήμου, διότι με το ύψος του τον αποκόπτει από την αύρα της θάλασσας.
Το υψόμετρο του δρόμου δίνει την δυνατότητα στον ήχο να μεταφέρεται πιο εύκολα και δυνατά και σε μεγαλύτερες αποστάσεις (ηχορύπανση).
Ζητάμε να αλλάξει η κατηγορία του δρόμου από Α3 σε Γ3 η οποία είναι συμβατή με το περιβάλλον και αναδεικνύει την ομορφιά του τοπίου. Εξυπηρετεί και αναπτύσσει τον δήμο, δίνει άμεση και ασφαλή εξυπηρέτηση των κατοίκων των όμορων Δήμων.
Βάσει των οδηγιών της ΟΜΟΕ έχετε υποχρέωση να σέβεστε τις αποφάσεις των φορέων και των Δημοτικών Συμβουλίων.
Ζητάμε λόγω της σοβαρότητας και το επείγον του θέματος να τεθεί άμεσα σε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Μεσσήνης.


Περιβαλλοντική Κίνηση Πολιτών Δήμου Μεσσήνης
Ο πρόεδρος
Δημήτριος Αναγνωστόπουλος
Η γραμματέας
Αναστασία Αδαμοπούλου