Παρασκευή, 12 Νοεμβρίου 2021 08:15

Πρύτανης της χρονιάς ο Μεσσήνιος πρύτανης του Πανεπιστημίου Πάτρας Χρήστος Μπούρας

Γράφτηκε από την
Πρύτανης της χρονιάς ο Μεσσήνιος πρύτανης του Πανεπιστημίου Πάτρας Χρήστος Μπούρας

 

Τον Μεσσήνιο πρύτανη του Πανεπιστημίου Πάτρας Χρήστο Μπούρα βράβευσε ως πρύτανη της χρονιάς για το 2021 το Διεθνές Κέντρο Ερευνητικών Επιτευγμάτων, στην κατηγορία "Διακυβέρνηση και Ηγεσία".

Το Διεθνές Κέντρο Ερευνητικών Επιτευγμάτων είναι ένας οργανισμός με έδρα τον Καναδά και κάθε χρόνο βραβεύει με βάση μία σειρά από κριτήρια τον πρύτανη της χρονιάς. Η βράβευση συνοδεύτηκε από το εξής αιτιολογικό:

“Ως πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών ο καθηγητής Χρήστος Ι. Μπούρας έχει αναπτύξει νέες πολιτικές και πρακτικές με στόχο την ενίσχυση της ερευνητικής δραστηριότητας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο.

Πιο συγκεκριμένα μέσω της Πρυτανείας του έχουν εφαρμοστεί νέες πολιτικές και πρωτοβουλίες με στόχο την υποστήριξη τόσο της έρευνας όσο και της διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο, συμπεριλαμβανομένων: Κεφαλαίων εκκίνησης για νεοαπασχολούμενο ακαδημαϊκό προσωπικό, σχεδίων χρηματοδότησης για εκδόσεις ανοιχτής πρόσβασης, βραβείων έρευνας που στοχεύουν στην προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων εντός του Πανεπιστημίου και βραβείων διδασκαλίας.

Ακόμα υποστήριξε ενεργά το επιχειρηματικό πνεύμα και τη δημιουργία spin-off εταιρειών μαζί με την ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού μηχανισμού νομικής προστασίας των καινοτόμων ερευνητικών αποτελεσμάτων του Πανεπιστημίου. Το έργο του στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας είναι αφιερωμένο στη δημιουργία μιας πανεπιστημιούπολης που προωθεί τη συνεργασία και τη διαφορετικότητα μεταξύ των φοιτητών, του διδακτικού και λοιπού προσωπικού”.


NEWSLETTER