Δευτέρα, 27 Μαϊος 2013 21:33

Από 3 μέχρι 28 Ιουνίου οι εγγραφές νηπίων σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Γράφτηκε από την
Από 3 μέχρι 28 Ιουνίου οι εγγραφές νηπίων σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Από τις 3 ώς τις 28 Ιουνίου -μεταξύ 10 το πρωί και 1 το μεσημέρι- θα γίνονται δεκτές αιτήσεις για εγγραφές και επανεγγραφές νηπίων στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας.

 

Αυτό γνωστοποιήθηκε με ανακοίνωση του δήμου, στην οποία προστίθεται ότι τα έντυπα αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής θα διατίθενται στο γραφείο διαχείρισης του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού του Δήμου Καλαμάτας, στη συμβολή των οδών Βύρωνος 67 και Σωκράτους.

Στους Παιδικούς Σταθμούς θα διατίθενται αποκλειστικά και μόνο οι αιτήσεις επανεγγραφής.

 

Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες θα πρέπει να επικοινωνούν στο τηλέφωνο 272 10 23341 (κ. Παπασαραντοπούλου).

 

Στη Μεσσήνη

Από τις 3 μέχρι τις 28 Ιουνίου θα υποβάλλονται αιτήσεις εγγραφών - επανεγγραφών παιδιών και στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Μεσσήνης, για το σχολικό έτος 2013-14. Να σημειωθεί πως τα τροφεία, που θα εξαρτώνται από το ετήσιο εισόδημα της κάθε οικογένειας θα καταβληθούν για όλους τους μήνες, πλην του Αυγούστου. Για τα παιδιά οικογενειών με ετήσιο εισόδημα κάτω των 12.000 ευρώ και άλλες περιπτώσεις, η φοίτηση είναι δωρεάν. 

Οπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης θα γίνουν δεκτά παιδιά που το Σεπτέμβριο του 2013 θα έχουν συμπληρώσει τα 2,5 έτη και μέχρι την ηλικία της υποχρεωτικής εγγραφής τους στο νηπιαγωγείο. 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι: Ληξιαρχική πράξη γέννησης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία) και δεν απαιτείται σε περίπτωση επανεγγραφής. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (θα αναζητηθεί αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια). Βεβαίωση υγείας του παιδιού από τον παιδίατρο (το έντυπο χορηγείται από την υπηρεσία) και φωτοτυπία βιβλιαρίου υγείας των σελίδων με τα εμβόλια. Βεβαίωση εργοδότη και των δύο γονέων ή βεβαίωση ότι πρόκειται να εργαστούν εντός μηνός με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους. Επικυρωμένο αντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισης (των γονέων) ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα σε περίπτωση αυτοαπασχόλησης. Πρόσφατο εκκαθαριστικό Εφορίας επικυρωμένο. Αντίγραφο δήλωσης φορολογίας του τρέχοντος έτους ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη ΔΟΥ, σε περίπτωση που οι γονείς δεν είναι υπόχρεοι υποβολής φορολογικής δήλωσης. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (χορηγείται από το δήμο). Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας διαμονής (των γονέων και του παιδιού) στην Ελλάδα σε ισχύ (για τα παιδιά των αλλοδαπών γονέων). 

Τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά όταν συντρέχουν ειδικοί κοινωνικοί λόγοι είναι τα εξής: Διαζευκτήριο ή αντίγραφο αγωγής διαζυγίου (για γονείς διαζευγμένους). Ληξιαρχική πράξη θανάτου (για παιδί ορφανό). Βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής (για γονέα ή άλλο τέκνο με αναπηρία 67% και άνω). Βεβαίωση από το Στρατό (για γονέα στρατιώτη). Αντίγραφο βιβλιαρίου απορίας (για γονείς άπορους). Για τις περιπτώσεις τρίτεκνων, πολύτεκνων, μονογονεϊκών οικογενειών αρκεί το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 

Εντυπα αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής θα δίνονται από όλους τους παιδικούς σταθμούς (Α΄ Β΄ Γ΄ και Ανδρούσας) και θα υποβάλλονται από 3 - 28 Ιουνίου, καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι στο γραφείο της Διεύθυνσης Παιδικών Σταθμών (οδός Μεταμ. Σωτήρος, πλησίον Δημαρχείου). 

Οι γονείς μπορούν να απευθύνονται για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 27220 24324.

Να σημειωθεί πως εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα εξετασθούν.

 

ΤΡΟΦΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Για τη φοίτηση στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Μεσσήνης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία προβλέπεται μια ελάχιστη μηνιαία εισφορά των γονέων, που έχει διαμορφωθεί λαμβάνοντας υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, ενώ σε πολλές περιπτώσεις η φιλοξενία είναι δωρεάν: 

- Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000 ευρώ η φιλοξενία των νηπίων θα γίνεται δωρεάν.

- Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από  12.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 25 ευρώ.

- Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 30 ευρώ.

- Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 25.000,01 ευρώ  έως 30.000 ευρώ, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 35 ευρώ.

- Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 30.000,01 ευρώ έως 35.000 ευρώ, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 40 ευρώ.

- Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 35.000,01 ευρώ  έως 40.000 ευρώ, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 45 ευρώ.

- Για ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 40.000,01 ευρώ και άνω, θα καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 50 ευρώ.

- Στην περίπτωση που φιλοξενούνται από την ίδια οικογένεια δύο τέκνα, το δεύτερο τέκνο δικαιούται έκπτωση 50%. 

Μειωμένα τροφεία θα καταβάλλουν:

- Οι πολύτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 50% από τα προβλεπόμενα ποσά των με αρ. 3  έως 7 ανωτέρω  κλιμάκων.

 - Οι τρίτεκνοι απαλλάσσονται κατά ποσοστό 30% από τα προβλεπόμενα ποσά των ανωτέρω  έξι πρώτων κλιμάκων.

Πλήρης απαλλαγή τροφείων:

- Οι πολύτεκνες οικογένειες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 20.000 ευρώ.

- Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής).

- Οι άπορες οικογένειες, η απορία των οποίων αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (βιβλιάριο απορίας).

- Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς.

- Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.

- Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.

 

Τα τροφεία θα καταβάλλονται για όλους τους μήνες εκτός του Αυγούστου, στην Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Μεσσήνης.


NEWSLETTER