Τρίτη, 03 Σεπτεμβρίου 2013 20:28

Κάτοικοι του Καλού Νερού καταγγέλλουν το Σύλλογο "Αρχέλων"

Γράφτηκε από την
Κάτοικοι του Καλού Νερού  καταγγέλλουν το Σύλλογο "Αρχέλων"

Καταγγελία αναφορά στον υπολιμενάρχη Κυπαρισσίας με κοινοποίηση στα υπουργεία Ναυτιλίας, Τουρισμού, Δημόσιας Τάξης και Περιβάλλοντος έχουν καταθέσει κάτοικοι του Καλού Νερού, για την τοποθέτηση των πλεγμάτων από το Σύλλογο "Αρχέλων" επί της παραλίας, πάνω από φωλιές της θαλάσσιας χελώνας καρέτα καρέτα. Υποστηρίζουν ότι έτσι πλήττεται το δικαίωμά τους να απολαμβάνουν ελεύθερα τον αιγιαλό και δημιουργούνται θανάσιμοι κίνδυνοι για τα μικρά παιδιά.

 

Αναλυτικά στην καταγγελία τους αναφέρουν: 

«Αγνωστης ταυτότητας, κυρίως αλλοδαποί, συνοδευόμενοι τις περισσότερες φορές από Ελληνες που δηλώνουν ότι ανήκουν στην ΜΚΟ ΑΡΧΕΛΩΝ, εμφανίζονται σε ομάδες στην ακτή από το Καλό Νερό μέχρι τις εκβολές της Νέδας και τοποθετούν με βαριοπούλες στο χώρο του αιγιαλού - παραλίας πάνω στην άμμο παλούκια βάθους 20-40 εκατοστών και αιχμηρά σιδεροπλέγματα που χρησιμοποιούνται σε κατασκευές μπετόν, με τα οποία περιφράσσουν εδαφικά τμήματα διαστάσεων 1,5χ1,5 μ. και τοποθετούν πινακίδες σύμφωνα με τις οποίες τα τμήματα αυτά είναι φωλιές θαλάσσιας χελώνας.

Επειδή οι παραπάνω ενέργειες πλήττουν το δικαίωμά μας να απολαμβάνουμε ελεύθερα τον κοινόχρηστο χώρο του αιγιαλού - παραλίας και δημιουργούν θανάσιμους κινδύνους για τα μικρά παιδιά, που παραθερίζουν στην περιοχή μας, με σοβαρή πιθανότητα πρόκλησης σοβαρότατου ατυχήματος· επειδή οι εν λόγω αυθαίρετες κατασκευές εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια των λουομένων και των επισκεπτών της παραλίας που σύμφωνα με το νόμο και το Σύνταγμα έχουν δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στην παραλία· επειδή από τη έρευνα που πραγματοποιήσαμε στην ιστοσελίδα "Διαύγεια" δεν υπάρχει άδεια που να έχει χορηγήσει η μόνο αρμόδια για το σκοπό αυτό Κτηματική Υπηρεσία ν. Μεσσηνίας που να δίνει στην ΜΚΟ Αρχέλων το δικαίωμα να κατασκευάζει στον αιγιαλό τις ανωτέρω επικίνδυνες σε κάθε περίπτωση περιφράξεις· επειδή σύμφωνα με την οδηγία ΕΚ 92/43ΕΚ που ενσωματώθηκε στο Ελληνικό Δίκαιο Αρθρο 9 παράγραφος α' υπερέχει η δημόσια υγεία και ασφάλεια έναντι οιασδήποτε προστασίας της πανίδας και της χλωρίδας· παρακαλούμε όπως: 

Αμεσα ελέγξετε α) τις απαραίτητες άδειες των αρμοδίων της Αρχελων που προβαίνουν στην κατασκευή των περιφράξεων αυτών στον αιγιαλό όπως επιβάλλει η νομοθεσία περί αιγιαλού και να διατάξετε την άμεση αφαίρεση τους για να προλάβουμε μελλοντικά ατυχήματα με παιδιά και ηλικιωμένους και ενεργήσετε τα νόμιμα, β) κληθούμε σε αυτοψία που θα διενεργήσετε.

Σε αντίθετη περίπτωση αναλαμβάνετε πλήρως την ευθύνη για οτιδήποτε ήθελε επισυμβεί».

 

Η καταγγελία φέρει την υπογραφή 15 κατοίκων της περιοχής.


NEWSLETTER