Τρίτη, 14 Νοεμβρίου 2023 17:00

Εργο πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της Καλαμάτας

Εργο πυροπροστασίας σε βρεφονηπιακούς σταθμούς της Καλαμάτας

Εργο πυροπροστασίας στους 1ο, 2ο, 3ο , 5ο και 8ο Βρεφονηπιακούς Σταθμούς, προγραμματίζει ο Δήμος Καλαμάτας.

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου, στη 1 το μεσημέρι, αναμένεται να εγκρίνει τη συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για το έργο.

Στην ίδια συνεδρίαση, μεταξύ άλλων θεμάτων, πρόκειται να εγκριθούν: Η εξειδίκευση πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών των εκδηλώσεων κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Ο έλεγχος οικονομικών στοιχείων μηνός Οκτωβρίου οικονομικού έτους 2023. Η μελέτη με τίτλο “Εργασίες μεταφοράς υπολειμματικών απορριμμάτων και περιεχομένου ανοικτών κάδων 8m3 του Δήμου Καλαμάτας” και κατάρτιση όρων διακήρυξης διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία αυτή. Η μελέτη για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός οικοπέδων (2024)” και σκοπιμότητα αυτής για εκτέλεσή της από ανάδοχο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα. Η μελέτη για την παροχή υπηρεσίας “Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2024)” και σκοπιμότητα αυτής για εκτέλεσή της από ανάδοχο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα. Η εξειδίκευση πίστωσης για την προμήθεια ειδών ρομποτικής στα ΚΔΑΠ του Δήμου Καλαμάτας για το 2023.