Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2023 20:21

Στο ετήσιο συνέδριο του EfVET το ΙΕΚ Ορίζων

Στο ετήσιο συνέδριο του EfVET το ΙΕΚ Ορίζων

 

Στο ετήσιο συνέδριο του EfVET στη Ρόδο συμμετείχε από τις 25 έως τις 28 Οκτωβρίου το ΙΕΚ Ορίζων, με εκπρόσωπο την Τίνα Γιαννακέα, υπεύθυνη Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ TEF (Tourism Education of the Future). Ένα πρόγραμμα κατάρτισης επαγγελματικής εκπαίδευσης για τις μελλοντικές δεξιότητες για την πράσινη μετάβαση.

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (EfVET) παρείχε πλατφόρμα συνεργασίας και ανταλλαγής μεταξύ εκπροσώπων από το EfVET και αδελφές οργανώσεις. Ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα του συνεδρίου ήταν η επίδειξη της δέσμευσης των μελών του EfVET για τη βιωσιμότητα και το πράσινο. Παρουσιάστηκαν περισσότερα από 25 καινοτόμα έργα, υπογραμμίζοντας την επιτυχή εφαρμογή και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων στους τομείς της περιβαλλοντικής ευθύνης και της αειφόρου ανάπτυξης.

Ένα άλλο αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό της εκδήλωσης ήταν ένα εργαστήριο που οργανώθηκε από μαθητές, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οπτικής των μαθητών στο να γίνουν οι εκδηλώσεις πιο βιώσιμες. Οι μαθητές προσέφεραν πολύτιμες προτάσεις, όπως η μείωση της χρήσης πλαστικών, η υιοθέτηση βιώσιμων επιλογών μεταφοράς και η ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφίμων αποφεύγοντας τα γεύματα σε μπουφέ.

Το συνέδριο εμπλουτίστηκε περαιτέρω από μια ποικιλία ομιλητών, από νέους φοιτητές μέχρι προσωπικότητες με επιρροή.