Τρίτη, 05 Δεκεμβρίου 2023 20:12

Εκπαιδευτικοί από την Πελοπόννησο σε διεθνές Workshop στη Λάρισα

Γράφτηκε από την
Εκπαιδευτικοί από την Πελοπόννησο σε διεθνές Workshop στη Λάρισα

H Περιφερειακή Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου του 2023 συμμετείχε στο 4ο Workshop των εταίρων που πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα.

Ακόμη στις 24 Νοεμβρίου του 2023 στη 2η διεθνής συνάντηση του προγράμματος «Route to Transformation of Educational Institutions through a Whole Institution Approach to Sustainability [SUStainability in EDucational
Institutions- SUSEDI]». Οι εμπλεκόμενοι φορείς που συμμετείχαν ήταν οι εξής:
1. MMC Mediterranean Management Centre –Cyprus (MMC)
2. Cyprus Pedagogical Institute – Cyprus (CPI)
3. Cyprus Certification Company – Cyprus (CCC)
4. Frederick University – Cyprus (FU)
5. DIMITRA Εκπαιδευτικός Οργανισμός – Greece (DIMITRA)
6. Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου – Greece (PELOPDE)
7. National University of Ireland Galway –Ireland (NUI Galway)
8. Siec Badawcza Lukasiewicz – Instytut TE- Poland (ITEE)
9. Assiociazione Nazionale Orientatori – Italy (ASNOR)
10. Universita ta Malta – Malta (UM)
11. Uniwersytet Lodzki – Poland (LOD)
12. Universita degli Studi di Roma la Sapienza – Italy (SAPIENZA)
13. Associacion Valencia Inno Hub –Spain (INNO HUB)
Ο συντονιστής της συνάντησης MMC Mediterranean Management Centre (MMC) παρουσίασε το
πρόγραμμα του workshop. Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου χρησιμοποιήθηκε το συστημικό
πλαίσιο που δημιουργήθηκε από το Frederick University, καθορίστηκε το τι πρέπει να περιλαμβάνει κάθε επίπεδο πιστοποίησης (awareness, into action, WIA) για τη βιωσιμότητα και έγιναν αναλυτικά παραδείγματα για την κατανόηση και εφαρμογή ανά πυλώνα (Κοινωνικό, Παιδαγωγικό και Οργανωτικό) και τομέα εντός κάθε πυλώνα, προκειμένου να επιτευχθεί ενός βιώσιμος οργανισμός μέσω της προσέγγισης ολόκληρου του ιδρύματος.

 


NEWSLETTER