Τρίτη, 14 Μαϊος 2024 17:15

5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Ρουμανία

5ο Γυμνάσιο Καλαμάτας: Συμμετοχή σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στη Ρουμανία

Στην τελευταία συνάντηση του προγράμματος Erasmus KA2 με τίτλο "Ecological education and environmental protection in a European context" θα συμμετέχουν δύο καθηγήτριες του 5ου Γυμνάσιου Καλαμάτας, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο “Liceul Tehnologic Costesti” (Arges) της Ρουμανίας.

Το συγκεκριμένο έργο ξεκίνησε πριν από 28 μήνες (28/02/2022) και η επίσημη ημερομηνία ολοκλήρωσής του είναι στις 28/06/2024. Στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν πέντε κινητικότητες με τέσσερις καθηγητές και τέσσερις μαθητές σε καθεμία από τις περιοχές των σχολείων που συμμετέχουν (Ρουμανία, Σλοβακία, Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία). To έργο πραγματεύτηκε βασικά θέματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προστασίας του περιβάλλοντος σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Κατά τη διάρκεια των κινητικοτήτων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικολογική ευαισθητοποίηση. Επίσης, διεξήχθησαν εκπαιδευτικά προγράμματα και εργαστήρια για τους μαθητές, με στόχο την ενίσχυση της συνειδητοποίησής τους για τα περιβαλλοντικά ζητήματα και τη διάδοση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος. Τέλος, αναπτύχθηκαν προτάσεις και σχέδια δράσης για την προώθηση της οικολογικής βιωσιμότητας και την προστασία του περιβάλλοντος στα σχολεία και τις τοπικές κοινότητες των συμμετεχόντων χωρών.

Με αυτόν τον τρόπο, το έργο συνέβαλε στην ανάπτυξη μιας πιο βιώσιμης και περιβαλλοντικά φιλικής εκπαίδευσης στην Ευρώπη. Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.