Κυριακή, 02 Ιουνίου 2024 13:30

Σύμβαση για πυροπροστασία Βρεφονηπιακών Σταθμών

Σύμβαση για πυροπροστασία Βρεφονηπιακών Σταθμών

φωτογραφία αρχείου

Τη σύμβαση με τον ανάδοχο για το έργο πυροπροστασίας στους 1ο, 2ο, 3ο, 5ο και 8ο (Βέργας) Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Καλαμάτας, προϋπολογισμού 131.858,80 ευρώ, υπέγραψε ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος.
Ανάδοχος είναι η εταιρεία “Τσερπές Κωτσάκης Παπαδέας ΟΕ” με έκπτωση 12,73% και το έργο χρηματοδοτείται από δημοτικούς πόρους.

Το έργο αφορά μέτρα και μέσα πυροπροστασίας που πρέπει να εγκατασταθούν στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του δήμου, σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές και εγκεκριμένες μελέτες του Τμήματος Πυρασφάλειας της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας.

Ο Δήμος Καλαμάτας διευκρινίζει ότι οι σταθμοί αυτοί διαθέτουν πιστοποιητικά πυροπροστασίας, καθώς είχαν εγκεκριμένες μελέτες πυροπροστασίας ή εκθέσεις επιθεώρησης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για την έκδοσή τους είχαν ληφθεί υπόψη ότι τα κτήρια όπου στεγάζονται οι σταθμοί, είχαν μελετηθεί ως “Εκπαιδευτήρια”, όπως όριζε η τότε ισχύουσα πυροσβεστική διάταξη. Ωστόσο, η ανάγκη εκπόνησης νέων μελετών πυροπροστασίας προέκυψε με νεότερη νομοθεσία, που χαρακτηρίζει την χρήση των σταθμών ως χρήση “Πρόνοιας’.